eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ GAZOMETRII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-18

Mogilno: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ GAZOMETRII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
Numer ogłoszenia: 348784 - 2014; data zamieszczenia: 18.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282410 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3152515, faks 042 3152533.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ GAZOMETRII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników laboratoryjnych według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2a do SIWZ. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Laboratorium Szpitala Powiatu Mogileńskiego - Filia im. T. Chałubińskiego ul. Powstania Wielkopolskiego 8, Strzelno. Ilości podane w załączonym zestawieniu są ilościami szacunkowymi. Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w asortyment zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego. Zastrzega się, że wyjątkowo, w razie zmniejszenia ilościowego niektórych badań w ciągu roku, zmianę asortymentową w ramach sumy przetargowej. Wykonawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty. Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczany asortyment w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na materiały złej jakości na etapie przyjęcia w aptece, wypakowania oraz w trakcie użytkowania. W sytuacji wadliwego asortymentu, będzie on wymieniany na wolny od wad w czasie podanym przez zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00 - Odczynniki laboratoryjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ GAZOMETRII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Amed International Jarosław Wojczak, ul. Wł. Węgorka 20/504, 60-318 Poznań, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25640,00

  • Oferta z najniższą ceną: 25640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36843,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.