eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Padew Narodowa: Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
Numer ogłoszenia: 33682 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Padwi Narodowej , Padew Narodowa 222A, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8119301, faks 0-15 8119948.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.padewgimnazjum.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z: Zadanie nr 1 Dostawa pieczywa dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Chleb duży (0,95 kg) szt 1 000 2 Bułki zwykłe (0,08 kg) szt 6 000 3 Rogale (0,08kg) szt 6 000 4 Bułka tarta kg 230 5 Bułka drożdżowa (0,10kg) szt 135 6 Pączek (0,10 kg) szt 940 7 Mini pizza szt. 135 Zadanie nr 2 Dostawa mięsa i wędlin dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Kiełbasa zwyczajna kg 80 2 Wędzonka kg 200 3 Kości kg 720 4 Porcja rosołowa kg 720 5 Schab bez kości kg 680 6 Filet z piersi kurczaka kg 600 7 Karkówka bez kości kg 900 8 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 50 9 Kiełbasa żurkowa kg 150 10 Boczek wędzony surowy kg 30 11 Rosołowe wołowe kg 110 12 Smalec wiejski kg 180 13 Pasztetówka wiejska kg 10 14 Dramstik (podudzie z kurczaka) kg 280 15 Gulaszowe wołowe kg 150 16 Kiełbasa starowiejska kg 50 17 Kości wędzone kg 30 18 Szynka domowa kg 15 19 Szynka hrabiego kg 50 20 Polędwica wykwintna kg 20 Zadanie nr 3 Dostawa owoców, warzywa i kiszonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Marchew czerwona korzeń kg 450 2 Pietruszka korzeń kg 200 3 Seler korzeń kg 200 4 Por szt 200 5 Cebula kg 500 6 Burak ćwikłowy kg 300 7 Kapusta biała główki szt 180 8 Kapusta pekińska szt 200 9 Barszcz kiszony l 100 10 Ogórek świeży kg 150 11 Papryka świeża kg 60 12 Ogórki kiszone kg 100 13 Kapusta kiszona kg 320 14 Koperek zielony, pęczek szt 40 15 Pieczarki kg 50 16 Czosnek szt 150 17 Jabłka mix kg 700 18 Cytryny kg 40 19 Fasola Jasiek kg 65 20 Pomidor świeży kg 30 21 Groch żółty, łuskany kg 40 22 Ogórki korniszony, 1,7 l szt 170 23 Sałata zielona, główka szt 40 24 Sałatka warzywna 0,9 l szt 70 25 Pietruszka zielona, pęczek szt 40 26 Mandarynki kg 400 27 Truskawki świeże kg 50 28 Płatki kukurydziane kg 6 29 Soczek multiwitamina 125g szt 6 750 Zadanie nr 4 Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Koper suszony kg 2 2 Pietruszka suszona kg 2 3 Papryka mielona słodka kg 2 4 Musztarda 1000g lub 1 l l 10 5 Majonez dekoracyjny 3000g lub 3 l l 70 6 Kwasek cytrynowy 50g szt 40 7 Majeranek kg 4 8 Ziele angielskie kg 6 9 Przyprawa maggi 1 l szt 30 10 Koncentrat pomidorowy 0,9 l szt 1000 11 Ketchup 1 l szt 10 12 Liść laurowy kg 1 13 Kminek cały kg 1 14 Kminek mielony kg 1 15 Jarzynka kg 50 16 Rosół drobiowy kostki kg 8 17 Sos pieczeniowy kg 15 18 Sos grzybowy kg 10 19 Sos boloński kg 10 20 Sos pieczarkowo-borowikowy kg 6 21 Zupa grochowa kg 7 22 Zupa grzybowa kg 7 23 Barszcz biały kg 19 24 Żur w proszku kg 19 25 Czosnek granulowany kg 1 26 Olej 1 l (kujawski lub równoważny - rzepakowy, z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno ) l 80 27 Olej uniwersalny, 5 l l 200 28 Cukier kryształ 1kg kg 1000 29 Herbata w ekspresowa, op.100 saszetek (Lipton, Saga, Tylos lub równoważna) op 400 30 Przyprawa do mięs kg 12 31 Sól 1 kg kg 170 32 Chrzan tarty w słoiku 180g szt 70 33 Ocet ? l szt 30 34 Pieprz czarny mielony kg 8 35 Bazylia suszona kg 0,5 36 Dżem wieloowocowy 300g szt 80 37 Krem czekoladowy Nutella 780g szt 30 38 Delikat do ryb kg 2 39 Sos sałatkowy grecki kg 2 40 Pomidory całe 2,5 kg puszka szt 10 41 Przyprawa pomidory, czosnek, bazylia kg 2 Zadanie nr 5 Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Kasza manna 500g kg 30 2 Kasza jęczmienna 1000g kg 205 3 Ryż biały 1 kg kg 200 4 Makaron spaghetti op.500g (Lubella lub równoważne) szt 600 5 Makaron świderki op.500g (Lubella lub równoważne) szt 600 6 Makaron muszelka op.250g (Lubella lub równoważne) szt 80 7 Makaron nitka op. 250g (Czanecki lub równoważny - 5-cio jajeczny) szt 350 8 Mąka pszenna 1000g kg 200 9 Mąka ziemniaczana 1000g kg 10 Zadanie nr 6 Dostawa nabiału dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Śmietana 18% 400g szt 1 000 2 Masło 200g szt 1 550 3 Ser biały półtłusty kg 150 4 Jajka szt 6 700 5 Ser żółty salami kg 30 6 Jogurt wieloowocowy 150 g (Danone, Jogobella lub równoważne) szt 4 500 Zadanie nr 7 Dostawa mrożonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Paluszki rybne z fileta kg 260 2 Pierogi ruskie 450g szt 2 200 3 Kalafior mrożony 2000g kg 30 4 Mieszanka wielowarzywna 2500g kg 175 5 Brokuły mrożone 2000g kg 40 6 Fasolka szparagowa żółta 2500g kg 40 7 Fasola szparagowa zielona 2500g kg 30 8 Filet z ryby Limanda kg 200 9 Filet z ryby Miruna SHP BS kg 200 Zadanie nr 8 Dostawa ziemniaków dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Ziemniaki kg 6 000.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6, 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.22.00.00-6, 03.20.00.00-3, 03.22.20.00-3, 03.21.13.00-6, 03.21.21.00-1, 03.14.25.00-3, 15.87.00.00-7, 15.87.20.00-1, 15.83.12.00-4, 15.86.41.00-3, 15.89.10.00-0, 15.41.12.00-4, 15.61.00.00-7, 15.61.21.00-2, 15.85.11.00-9, 15.51.00.00-0, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. padewgimnazjum.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej ul. Szkolna 1 39-340 Padew Narodowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej ul. Szkolna 1 39-340 Padew Narodowa Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pieczywa dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Chleb duży (0,95 kg) szt 1 000 2 Bułki zwykłe (0,08 kg) szt 6 000 3 Rogale (0,08kg) szt 6 000 4 Bułka tarta kg 230 5 Bułka drożdżowa (0,10kg) szt 135 6 Pączek (0,10 kg) szt 940 7 Mini pizza szt. 135.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Kiełbasa zwyczajna kg 80 2 Wędzonka kg 200 3 Kości kg 720 4 Porcja rosołowa kg 720 5 Schab bez kości kg 680 6 Filet z piersi kurczaka kg 600 7 Karkówka bez kości kg 900 8 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 50 9 Kiełbasa żurkowa kg 150 10 Boczek wędzony surowy kg 30 11 Rosołowe wołowe kg 110 12 Smalec wiejski kg 180 13 Pasztetówka wiejska kg 10 14 Dramstik (podudzie z kurczaka) kg 280 15 Gulaszowe wołowe kg 150 16 Kiełbasa starowiejska kg 50 17 Kości wędzone kg 30 18 Szynka domowa kg 15 19 Szynka hrabiego kg 50 20 Polędwica wykwintna kg 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa owoców, warzywa i kiszonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa owoców, warzywa i kiszonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Marchew czerwona korzeń kg 450 2 Pietruszka korzeń kg 200 3 Seler korzeń kg 200 4 Por szt 200 5 Cebula kg 500 6 Burak ćwikłowy kg 300 7 Kapusta biała główki szt 180 8 Kapusta pekińska szt 200 9 Barszcz kiszony l 100 10 Ogórek świeży kg 150 11 Papryka świeża kg 60 12 Ogórki kiszone kg 100 13 Kapusta kiszona kg 320 14 Koperek zielony, pęczek szt 40 15 Pieczarki kg 50 16 Czosnek szt 150 17 Jabłka mix kg 700 18 Cytryny kg 40 19 Fasola Jasiek kg 65 20 Pomidor świeży kg 30 21 Groch żółty, łuskany kg 40 22 Ogórki korniszony, 1,7 l szt 170 23 Sałata zielona, główka szt 40 24 Sałatka warzywna 0,9 l szt 70 25 Pietruszka zielona, pęczek szt 40 26 Mandarynki kg 400 27 Truskawki świeże kg 50 28 Płatki kukurydziane kg 6 29 Soczek multiwitamina 125g szt 6 750.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 03.22.20.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zup, przypraw i dżemów dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Koper suszony kg 2 2 Pietruszka suszona kg 2 3 Papryka mielona słodka kg 2 4 Musztarda 1000g lub 1 l l 10 5 Majonez dekoracyjny 3000g lub 3 l l 70 6 Kwasek cytrynowy 50g szt 40 7 Majeranek kg 4 8 Ziele angielskie kg 6 9 Przyprawa maggi 1 l szt 30 10 Koncentrat pomidorowy 0,9 l szt 1000 11 Ketchup 1 l szt 10 12 Liść laurowy kg 1 13 Kminek cały kg 1 14 Kminek mielony kg 1 15 Jarzynka kg 50 16 Rosół drobiowy kostki kg 8 17 Sos pieczeniowy kg 15 18 Sos grzybowy kg 10 19 Sos boloński kg 10 20 Sos pieczarkowo-borowikowy kg 6 21 Zupa grochowa kg 7 22 Zupa grzybowa kg 7 23 Barszcz biały kg 19 24 Żur w proszku kg 19 25 Czosnek granulowany kg 1 26 Olej 1 l (kujawski lub równoważny - rzepakowy, z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno ) l 80 27 Olej uniwersalny, 5 l l 200 28 Cukier kryształ 1kg kg 1000 29 Herbata w ekspresowa, op.100 saszetek (Lipton, Saga, Tylos lub równoważna) op 400 30 Przyprawa do mięs kg 12 31 Sól 1 kg kg 170 32 Chrzan tarty w słoiku 180g szt 70 33 Ocet ? l szt 30 34 Pieprz czarny mielony kg 8 35 Bazylia suszona kg 0,5 36 Dżem wieloowocowy 300g szt 80 37 Krem czekoladowy Nutella 780g szt 30 38 Delikat do ryb kg 2 39 Sos sałatkowy grecki kg 2 40 Pomidory całe 2,5 kg puszka szt 10 41 Przyprawa pomidory, czosnek, bazylia kg 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.00.00-7, 15.87.20.00-1, 15.83.12.00-4, 15.86.41.00-3, 15.89.10.00-0, 15.41.12.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mąki i artykułów mącznych dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Kasza manna 500g kg 30 2 Kasza jęczmienna 1000g kg 205 3 Ryż biały 1 kg kg 200 4 Makaron spaghetti op.500g (Lubella lub równoważne) szt 600 5 Makaron świderki op.500g (Lubella lub równoważne) szt 600 6 Makaron muszelka op.250g (Lubella lub równoważne) szt 80 7 Makaron nitka op. 250g (Czanecki lub równoważny - 5-cio jajeczny) szt 350 8 Mąka pszenna 1000g kg 200 9 Mąka ziemniaczana 1000g kg 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.00.00-7, 03.21.13.00-6, 15.61.21.00-2, 15.85.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa nabiału dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nabiału dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Śmietana 18% 400g szt 1 000 2 Masło 200g szt 1 550 3 Ser biały półtłusty kg 150 4 Jajka szt 6 700 5 Ser żółty salami kg 30 6 Jogurt wieloowocowy 150 g (Danone, Jogobella lub równoważne) szt 4 500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.54.00.00-5, 15.51.00.00-0, 15.53.00.00-2, 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa mrożonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Paluszki rybne z fileta kg 260 2 Pierogi ruskie 450g szt 2 200 3 Kalafior mrożony 2000g kg 30 4 Mieszanka wielowarzywna 2500g kg 175 5 Brokuły mrożone 2000g kg 40 6 Fasolka szparagowa żółta 2500g kg 40 7 Fasola szparagowa zielona 2500g kg 30 8 Filet z ryby Limanda kg 200 9 Filet z ryby Miruna SHP BS kg 200.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa ziemniaków dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ziemniaków dla Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej Lp. Nazwa JM Ilość 1 Ziemniaki kg 6 000.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.