eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana Dolna › Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-28

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 32182 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4008 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, tel. 0-18 3310015, faks 0-18 3310015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Zamówienie składa się z siedmiu części: Część 1) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, Część 2) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki, Część 3) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z geografii, Część 4) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z historii, Część 5) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z fizyki, Część 6) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z biologii, Część 7) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00 - Usługi edukacji młodzieży .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przemysław Paruszewski, ul. Starowiejska 89a/35, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Tyka, ul. Słomka 98, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Burkowicz, ul. Spadochroniarzy 9, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z historii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Jasiński, ul. Leśna 27, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henryk Walendowicz, Skawa 593C, 34-713 Skawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z biologii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rafał Borowiecki, Łetowe 198, 34-733 Mszana Górna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Tomala, ul. Orkana144 A, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1474,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.