eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa wielkowektorowego spektrometru masowego z jonizacją plazmie sprężonej indukcyjnie (multicollector iductively-coupled plasma mass spectrometr, MC ICP-MS).Ogłoszenie z dnia 2005-06-24

POZYCJA 30415

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Instytut Nauk Geologicznych PAN, do kontaktów: dr Paweł Zawidzki, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. +48 22 697 87 00, fax +48 22 620 62 23, e-mail: ingpan@twarda.pan.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wielkowektorowego spektrometru masowego z jonizacją plazmie sprężonej indukcyjnie (multicollector iductively-coupled plasma mass spectrometr, MC ICP-MS). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.25.33.10. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa aparatury badawczej - 4 500 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 26.06.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa spektrofotometru UV - VIS. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.25.33.00 - Spektrometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.30.00 - Spektrometry 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa aparatury badawczej - 25 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 18.07.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.