eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Część IRoboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część IIRoboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-09-04

Bytom: Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..
Numer ogłoszenia: 294240 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161451 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji pionowej, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Młyńska 19 Mrozka 6 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZUBIT Zabrze Sp. z o.o., ul. Trocera 21, 41-829 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220607,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158690,44

  • Oferta z najniższą ceną: 158690,44 / Oferta z najwyższą ceną: 234091,08

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Wytrwałych nr 9, nr 11, nr 13, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242892,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 174323,63

  • Oferta z najniższą ceną: 174323,63 / Oferta z najwyższą ceną: 222000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.