eGospodarka.pl
Ogłoszenie z dnia 2005-06-20

POZYCJA 29065

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, do kontaktów: Sadowski Władysław, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 5931385, fax +48 22 5931391, e-mail: sadowski@alpha-sggw.waw.pl, www.sggw.waw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 64.20.00.00 - Usługi telekomunikacyjne2 Kod CPV wg słownika 2008: 64.20.00.00 - Usługi telekomunikacyjne Oryginalny kod CPV: 64.21.00.00 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych2 Kod CPV wg słownika 2008: 64.21.00.00 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 75211-75299, 75211-75232. 2.3) Kategoria usług: 5 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 64200 - 993 809,92 EUR 64210 - 988 435,31 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.