eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Utworzenie aplikacji użytkowej CENTRALNY ORGAN WIZOWY (COW) oraz przeprowadzenie niezbednej modernizacji aplikacji Systemu Pobyt.Ogłoszenie z dnia 2006-05-29

POZYCJA 28125

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, do kontaktów: Rafał Ginszt, ul. Koszykowa, 00-564 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6270680, fax 022 8454980, e-mail: BDG@uric.gov.pl, www.uric.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie aplikacji użytkowej CENTRALNY ORGAN WIZOWY (COW) oraz przeprowadzenie niezbednej modernizacji aplikacji Systemu Pobyt. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 7 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 600 000 Euro netto. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie aplikacji użytkowej związanej z przekazaniem i przyjęciem art. 96 SIS II. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 72.26.00.00 - Usługi w zakresie oprogramowania Kod CPV wg słownika 2008: 72.26.00.00 - Usługi w zakresie oprogramowania 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 7 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 200 000 Euro netto. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Schengen: Modernizacja Systemu Pobyt w części dotyczącej art. 96 SIS II; Rozlokowanie wizowego systemu konsultacyjnego VISION oraz Wizowego Systemu Informacyjnego VIS. 3) Data wysłania ogłoszenia: 18.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.