eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ SIĘ GATUNKU DR I DS DO CELÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WRAZ Z JEJ TRANSPORTEM PRZEZ OKRES TRZECH SEZONÓW ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008 I 2008/2009.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2006-05-25

POZYCJA 27732

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Opole: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, do kontaktów: Bartosz Różycki, ul. Oleska, 45-231 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4581324 do 28, fax 077 4581352, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.zdw.opole.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ SIĘ GATUNKU DR I DS DO CELÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ WRAZ Z JEJ TRANSPORTEM PRZEZ OKRES TRZECH SEZONÓW ZIMOWYCH 2006/2007, 2007/2008 I 2008/2009. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 14.44.00.00 - Sól drogowa Kod CPV wg słownika 2008: 34.92.71.00 - Sól drogowa 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Sól drogowa gatunku DR - 21300 Mg i sól drogowa gatunku DS - 1500 Mg. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZDW.SP.3211/50/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 18.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.