eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie remontu dachów budynków w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 i Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-10-08

Katowice: Wykonanie remontu dachów budynków w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 i Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d
Numer ogłoszenia: 266908 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213868 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2083547, faks 032 2083568.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachów budynków w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 i Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 i Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: Pakiet nr 1: Remont dachów na łącznikach między segmentami Zakładów teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18. Pakiet nr 2: Remont dachów w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d, w tym: Zadanie 1: Dom Studenta nr 1 Wydziału Lekarskiego z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu przy ul. Jordana 19C; Zadanie 2: Budynek mieszkalny wielorodzinny (nr VIII) w Zabrzu przy ul. Jordana 19d. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.26.19.00 - Naprawa i konserwacja dachów 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.13.20 - Kładzenie rynien 45.31.23.10 - Ochrona odgromowa 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont dachów na łącznikach między segmentami Zakładów teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BSP Włodzimierz Głogowski, ul. M. Konopnickiej 16, 47-200 Kędzierzyn Koźle, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57522,36

  • Oferta z najniższą ceną: 53197,01 / Oferta z najwyższą ceną: 65349,53

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2: Remont dachów w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych Zabrzu-Rokitnicy przy ul Jordana 19 c, d, w tym: Zadanie 1: Dom Studenta nr 1 Wydziału Lekarskiego z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu przy ul. Jordana 19C Zadanie 2:Budynek mieszkalny wielorodzinny (nr VIII) w Zabrzu przy ul. Jordana 19d

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 265000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 154299,69

  • Oferta z najniższą ceną: 142259,43 / Oferta z najwyższą ceną: 154299,69

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.