eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Termomodernizacja budynku nr 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Pleszew: Termomodernizacja budynku nr 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 264028 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136206 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7420602, faks 062 7420602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku nr 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, zadanie Termomodernizacja budynku nr 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie. W skład zadania wchodzi: Wymiana stolarki - okna: Powierzchnia okien podlegających wymianie: 262,43 m2. Materiał - okna profil PCV pięciokomorowy z szybą o U = 1,0 W/(m2 K) z nawiewnikami higrosterowanymi 5 m3 /h. Wymiana stolarki - drzwi: Powierzchnia drzwi podlegających wymianie: 1,60 m2. Materiał - drzwi stalowe ocieplone o U = 2,6 W/(m2 K). Wykonując prace związane z termomodemizacją budynku należy również wykonać prace dodatkowe ściśle związane z powyższym zakresem, bez których zakończenie tych prac byłoby niemożliwe: - montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego; - obróbka ościeży okien i drzwi od strony wewnętrznej budynku; - uzupełnienie ocieplenia od strony zewnętrznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.43.00 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Termomodernizacja budynku nr 4 w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225226,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 133901,67

  • Oferta z najniższą ceną: 133901,67 / Oferta z najwyższą ceną: 278474,61

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.