eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu. Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni w Będzinie. Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-10-05

Bytom: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu. Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni w Będzinie. Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu
Numer ogłoszenia: 262392 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224026 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu. Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni w Będzinie. Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kościuszki 55 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu kotłowni przy budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Będzinie ul. Cynkowa 21c Część III Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 28A - 28A/I będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I Roboty dekarsko blacharskie, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Zabrzu przy ul. Kościuszki 55 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66883,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47427,52

  • Oferta z najniższą ceną: 47427,52 / Oferta z najwyższą ceną: 63455,78

  • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Część III Roboty dekarsko blacharskie, remont dojść, remont cokołu budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 28A - 28A/I będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83063,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69780,19

  • Oferta z najniższą ceną: 69780,19 / Oferta z najwyższą ceną: 91834,46

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.