eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej NBP wraz z konsultacjami oraz instruktażem dla pracowników NBP

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-15

Warszawa: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej NBP wraz z konsultacjami oraz instruktażem dla pracowników NBP
Numer ogłoszenia: 241473 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 653 28 20, faks 22 653 25 40 , strona internetowa www.nbp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej NBP wraz z konsultacjami oraz instruktażem dla pracowników NBP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji w postaci: księgi standardów NBP i innych opracowań systemowych, wraz z konsultacjami przy wdrożeniu jednolitej identyfikacji wizualnej NBP oraz instruktażem dla pracowników NBP w zakresie stosowania jednolitej identyfikacji wizualnej NBP.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00 - Usługi projektów graficznych 79.41.52.00 - Usługi doradcze w zakresie projektowania .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Narodowy Bank Polski przeprowadził w okresie od lipca do października 2012 r. konkurs na opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej NBP, w ktorej nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej w konkursie pracy konkursowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • INNO Projekt Michał Stefanowski , ul. Filtrowa 83 lok. 48, 02-032 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  • Paweł Balcerzak, NP. Design, ul. Włodarzewska 87A lok. 29, 02-399 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.