eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wykonanie robót zduńskich

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-02-03

Bytom: Wykonanie robót zduńskich
Numer ogłoszenia: 24012 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227199 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomskie Mieszkania, ul. Zielna 25B, 41-907 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 413 00 30, faks 32 430 00 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zduńskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót zduńskich w zakresie rozbiórki pieców kaflowych, postanowień nowych pieców, przebudowy pieców oraz wykonanie robót murarsko-tynkarskich i malarskich towarzyszących robotom zduńskim w podziela na 5 części wg położenia Punktów Obsługi Mieszkańców (zwanych dalej POM): Część I - POM 1 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 30 obejmuje, wykonanie robót zduńskich w zakresie przebudowy 12 pieców kaflowych w tym 2 zabytkowych, rozbiórka 2 pieców kaflowych i postawienie w ich miejsce 2 nowych pieców oraz postawienie 6 nowych pieców - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1.1. do SIWZ; Część II - POM 2 z siedzibą 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b obejmuje, wykonanie robót zduńskich w zakresie przebudowy 3 pieców kaflowych, postawienie 1 nowego pieca - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1.2. do SIWZ; Część III - POM 3 z siedzibą 41-905 Bytom, ul. Baczyńskiego 1 obejmuje, wykonanie robót zduńskich w zakresie przebudowy 7 pieców kaflowych, postawienie 3 nowych pieców - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1.3. do SIWZ; Część IV - POM 4 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Alojzjanów 4 obejmuje, wykonanie robót zduńskich w zakresie przebudowy 3 pieców kaflowych, postawienie 6 nowych pieców - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1.4. do SIWZ; Część V - POM 6 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Piekarska 77 obejmuje, wykonanie robót zduńskich w zakresie przebudowy 4 pieców kaflowych, rozbiórka 11 pieców kaflowych i postawienie w ich miejsce 10 nowych pieców, a w jednym przypadku postawienie nowego pieca w innym pokoju oraz postawienie 9 nowych pieców - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1.5. do SIWZ; Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik 1.6. do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.26.26.30 - Wznoszenie pieców .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie robót zduńskich - POM 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44813,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54463,70

 • Oferta z najniższą ceną: 43063,81 / Oferta z najwyższą ceną: 54463,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie robót zduńskich - POM 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8973,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9558,86

 • Oferta z najniższą ceną: 7367,16 / Oferta z najwyższą ceną: 9558,86

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie robót zduńskich - POM 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22626,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23376,42

 • Oferta z najniższą ceną: 18426,63 / Oferta z najwyższą ceną: 23376,42

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie robót zduńskich - POM 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25195,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26532,78

 • Oferta z najniższą ceną: 21200,63 / Oferta z najwyższą ceną: 26532,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wykonanie robót zduńskich - POM 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74370,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80563,60

 • Oferta z najniższą ceną: 64162,74 / Oferta z najwyższą ceną: 86492,92

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.