eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyzdry › Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-03

Pyzdry: Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry
Numer ogłoszenia: 235728 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190894 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks 063 2768334.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ciąg pieszy łączący schody przy moście drogowym na drodze Września - Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo sportowej. Jego długość całkowita to 490 mb, z czego 340 mb na nasypie a 150 mb na istniejącej drodze gruntowej. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oświetlony. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w: projekcie architektoniczno - budowlanym Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiarze robót, ww. dokumenty stanowią załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.65.00 - Roboty budowlane w zakresie promenad .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1153633,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 933069,79

  • Oferta z najniższą ceną: 933069,79 / Oferta z najwyższą ceną: 1147364,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.