eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziłów › Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie. Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-30

Radziłów: Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie. Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Numer ogłoszenia: 234025 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193647 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie. Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlic wiejskich w m. Karwowo oraz Łoje Awissa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. : 1) Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie ROBOTY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU a) wykonanie sufitu podwieszanego wraz z izolacją z wełny mineralnej - 78,192 m2 b) przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach - 113,94 m2 c) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej -72,72 m2 d) wykonanie posadzek ( 72,72 m2 ) z płytek gres wraz z cokolikami ( 36,98m) e) wykonanie tynków na ścianach z gipsu szpachlowego wraz z malowaniem - 113,94 m2 f) malowanie suchych tynków - 78,19 m2 g) montaż kratek wentylacyjnych- 2 szt. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA a) wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej - 1 kpl. b) grzejniki elektryczne - 3 szt. DACH a) rozebranie obróbek blacharskich b) izolacja pozioma z roztworu asfaltowego - 98,41 m2 c) izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej - 106,217 m2 d) pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna - 106,22 m2 e) wywietrzniki dachowe - 2 szt. f) konstrukcja daszku jednospadowego - 20,464 m2 g) obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej -61,074 m2 h) dobudowa ścian osłonowych z blachy trapezowej powlekanej - 24,63 m2 i) rynny - 22,11 m ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE a) roboty rozbiórkowe b) izolacja pionowa z lepiku asfaltowego 2x - 62,26 m2 c) izolacja pionowa z płyt styropianowych - 77,556 m2 d) docieplenie ścian -mocowanie płyt -121 szt. e) docieplenie ścian, dodatkowa warstwa siatki 2x, farba gruntująca, tynk mozaikowy -20,12 m2 f) folia kubełkowa -42,14 m2 g) wymiana okien - 6,42 m2 h) parapety z tworzyw sztucznych - 2,6 m i) drzwi aluminiowe - 2,35 m2 j) ocieplenie ścian z cegły i ościeży płytami styropianowymi ( oczyszczenie podłoża impregnacja, gruntowanie, przyklejanie płyt, siatki oraz wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowej - 143,967 m2 k) dodatkowa warstwa siatki- 79,88 m2 l) obróbki blacharskie - 1,56 m2 m) ochrona narożników i montaż listew - 105,51 m 2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia ROBOTY WEWNĘTRZNE a) ścianki z płyt gipsowo-kartonowych -5,11 m2 b) drzwi wewnętrzne i zewnętrzne-3,74 m2 c) oblicowanie ścian płytkami z glazury - 9,02 m2 d) gładzie gipsowe-3,74 m2 e) malowanie - 12,06 m2 f) kratki wentylacyjne - 1 szt. DACH a) roboty rozbiórkowe b) docieplenie konstrukcji płytami styropianowymi - 7,79 m2 c) gruntowanie podłoża i izolacja - 81,4 m2 d) pokrycie papa termozgrzewalną - 81,4 m2 e) obróbki blacharskie - 18,79 m2 f) rynny-dachowe i spustowe - 30,8 m ELEWACJE I ELEMENTY ZEWNETRZNE a) roboty rozbiórkowe b) docieplenie ścian fundamentowych-58,15 m2 c) wymiana okien - 7,65 m2 d) wymiana drzwi -2,1 m2 e) docieplenie ścian budynku i ościeży - 229,93 m2 f) ochrona narożników oraz mocowanie listwy cokołowej-141 m g) podokienniki -4,05 m2 h) obróbki blacharskie - 5,84 m2 i) daszek nad wejściem-13,52 m2 j) remont schodów zewnętrznych - 8,58 m2 k) opaska z płyt betonowych- 16,04 m2 l) chodniki z kostki brukowej betonowej -21,50 m2 m) dojazdy z kostki brukowej betonowej - 36,20 m2 n) altana - 1 szt. o pow. 9,0 m2 o) wykonanie trawników - 60 m2 ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE a) sedes - 1 kpl b) umywalka- 1 kpl. c) bateria umywalkowa- 1 szt. d) zlewozmywak - 1 szt. e) bateria zlewozmywakowa - 1 szt. f) grzejniki elektryczne - 3 szt. g) wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznej i odgromowej - 2 szt. h) wymiana punktów oświetlenia zewnętrznego na ścianach budynku - 2 szt. ZAGOSPODAROWANIE TERENU a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 14 m2 b) rozłożenie kory rozdrobnionej - 30 m2 c) trawniki - 62 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader działanie 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, ul. Konopska 38, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192753,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 263190,31

  • Oferta z najniższą ceną: 263190,31 / Oferta z najwyższą ceną: 272243,02

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.