eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BYŁEGO OBOZU PŁASZÓW W KRAKOWIE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-04-11

POZYCJA 21560

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU Kraków: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów w Krakowie. Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, do kontaktów: Piotr Pakaszewski -Specjalista ds. Dokum. Proj.(012) 6167236 oraz Karolina Pacholewicz tel.694601698, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6167000, 6167134, fax 012 6167138, e-mail: zamowienia@kzk.com.pl. Adres internetowy: www.kzk.com.pl 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego Obozu Płaszów w Krakowie. 2) Określenie przedmiotu konkursu: 3.1. Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów byłego \Obozu Płaszów\ w Krakowie, zgodna z wytycznymi merytorycznymi warunków konkursu, zawartymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Teren opracowania zamyka się ulicami Kamieńskiego, Swoszowicką, Heltmana, Jerozolimską i Stoigniewa w Podgórzu (załącznik nr 12). 3.2. Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego modelu funkcjonalno przestrzennego i urbanistycznego terenu po byłym \Obozie Płaszów\ wraz z otoczeniem, jako miejsca pamięci. Ponadto celem konkursu jest stworzenie podstaw prawnych dla przeniesienia majątkowych praw autorskich do wybranej pracy konkursowej na rzecz Gminy Miejskiej w Krakowie jako przyszłego inwestora oraz sformułowanie dyspozycji programowo-przestrzennych stanowiących dla Zamawiającego wytyczne dla prowadzenia optymalnej polityki przestrzennej. 3.3. Zadaniem konkursu jest - na tle szerszego kontekstu urbanistycznego - kreatywnie interpretowanego, sformułowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania byłego \Obozu Płaszów\, uwzględniając relacje z krajobrazem kulturowym. 3) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Informacje administracyjne 1.1) Publikacja ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 335 poz. 62889 z dnia 14.12.2006.

SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU

V. 1 Liczba uczestników: 13. 2) Nagrody Miejsce: 1 nagroda. 2.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej: Grupa Projektowa Proxima arch. Sławomir Kogut, arch. Borysław Czarakcziew, stud. arch. Mikołaj Iwańczuk, ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, woj. Polska/Małopolskie. 3) Wartość nagrody Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT: 30000 Waluta: PLN. Miejsce: 2 nagroda. 2.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej: Zvi Hecker Architekt Berlin, Oranienburgerstr. 41, D-10117 Berlin, Berlin, woj. Niemcy. 3) Wartość nagrody Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT: 20000 Waluta: PLN. Miejsce: wyróżnienie. 2.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej: Mirosław Wiśniewski, Urbanistyka i Architektura Pracownia Projektowa arch. Weronika Wiśniewski, arch. Mirosław Wiśniewski, inż. Gabriel Pawenta, ul. Żeromskiego 10, 90-710 Łódź, woj. Polska. 3) Wartość nagrody Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT: 5000 Waluta: PLN.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Konkurs jest związany z projektem/programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06.04.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.