eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klukowo › Instytucja kultury Gminy Klukowo - replika średniowiecznej siedziby rycerskiej w Gródku.Ogłoszenie z dnia 2006-04-24

POZYCJA 21119

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Klukowo: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Klukowo, do kontaktów: Wójt Ryszard Kasperski, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, woj. podlaskie, tel. 086 2774543, fax 086 2774542, e-mail: ug@klukowo.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instytucja kultury Gminy Klukowo - replika średniowiecznej siedziby rycerskiej w Gródku. 2) Miejsce wykonywania: Wieś Gródek w Gminie Klukowo. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Oryginalny kod CPV: 74.14.20.00 - Usługi związane z zarządzaniem Kod CPV wg słownika 2008: 79.42.00.00 - Usługi związane z zarządzaniem Oryginalny kod CPV: 74.22.40.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Gmina Klukowo przewiduje realizację planowanego przedsięwzięcia na zasadach właściwych dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu, budowie i rozbudowie oraz na wyposażeniu, utrzymaniu, prowadzeniu, zarządzaniu i eksploatacji instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego w postaci repliki historycznej siedziby rycerskiej Floriana z Gąsiorowa we wsi Gródek, na terenie Gminy Klukowo. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 14000000 a 18000000. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.05.2006. 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: Gmina Klukowo jako partner publiczny w tym przedsięwzięciu, oczekuje, że partner prywatny poniesie w całości nakłady na realizację planowanego przedsięwzięcia, albo zapewni ich poniesienie ze środków pochodzących ze źródeł związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej lub innych źródeł. Gmina Klukowo jako partner publiczny zakłada, że wszelkie ryzyka związane z realizacją przedsięwzięcia poniesie partner prywatny oraz, że umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zagwarantuje, iż Gmina nie ponosi żadnych skutków związanych z zaniechaniem, okresowym wstrzymaniem lub ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 9) Inne informacje: Ponadto Gmina Klukowo, jako partner publiczny, oczekuje od partnera prywatnego, że umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zagwarantuje, iż Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odszkodowania wynikające z działań podejmowanych w związku z planowaną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, z wyjątkiem sytuacji określonych w samej umowie pomiędzy stronami, a dotyczącymi rozwiązania umowy.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: OŚR.0717-5/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.