eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w II półroczu 2010r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-13

Miastko: DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w II półroczu 2010r.
Numer ogłoszenia: 206588 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141303 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Miastku, Pasieka 55, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8570570, faks 059 8570583.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w II półroczu 2010r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym dowozie drewna długiego (dłużyce i kłody o długości powyżej 5,20 mb) w ilości 10830m3 do składnic: Biały Bór, Damnica, Kępice . Usługa obejmuje załadunek drewna w lesie, przewóz na składnicę, rozładunek drewna na placu składnicy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1D - 2020 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HAN-ZA, ul.Grunwaldzka 40/7, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44844,00

 • Oferta z najniższą ceną: 44844,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47813,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2D - 2310 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HAN-ZA, ul.Grunwaldzka 40/7, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52136,70

 • Oferta z najniższą ceną: 52136,70 / Oferta z najwyższą ceną: 52136,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3D - 2350 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LTL Olga Ludwikowska, Budy 6, 76-231 Damnica, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48645,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48645,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4D - 1750 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35227,50

 • Oferta z najniższą ceną: 35227,50 / Oferta z najwyższą ceną: 49105,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 5D - 2400 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LTL Olga Ludwikowska, Budy 6, 76-231 Damnica, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61488,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.