eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciężkowice › UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389131290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Św. Andrzeja 6

1.4.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: (14) 67 67 664

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538580

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00519946

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Prace porządkowe:
I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.
Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.
II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),
g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.
2. Raz w tygodniu:
a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych,
b) usuwanie pajęczyn,
c) umycie balustrad (poręcze i szyby),
d) odkurzenie kaloryferów,
e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
f) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,
b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.
4. Raz na kwartał:
a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,
b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).
III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.
1. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnianie koszy na odpady,
b) uzupełnianie worków w koszach,
c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
2. Raz w tygodniu:
a) odkurzanie wykładziny i foteli,
b) mycie powierzchni podłogi scenicznej,
c) opróżnianie koszy na odpady,
d) uzupełnianie worków w koszach,
e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
g) usuwanie pajęczyn,
h) odkurzenie kaloryferów,
i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
j) umycie przeszkleń wewnętrznych.

3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:
a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),
b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.
c) umycie i konserwacja podłogi scenicznej
W przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.
IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
2. Raz w tygodniu:
a) usuwanie pajęczyn,
b) usuwanie kurzu z ekspozycji,
c) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,
V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów.
4. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnienie pojemników na śmieci:
• usunięcie worków ze śmieciami,
• założenie nowych worków,
b) odkurzenie i umycie podłóg,
c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),
d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,
e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,
f) umycie luster,
g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,
h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,
i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).
5. Według potrzeb:
d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,
e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.
VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:
1. Raz na tydzień:
a) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
c) opróżnienie koszy na odpady.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

Po zmianie:
CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Prace porządkowe:
I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.
Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.
e) Prace porządkowe na placu wokół amfiteatru wraz dojściem po zakończenia handlu w środy, każdego tygodnia w którym odbywa się handel (targ) oraz po imprezach organizowanych w ciągu roku polegające na monitorowaniu w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.

II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:
1. Siedem razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),
g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.
2. Raz w tygodniu:
a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych,
b) usuwanie pajęczyn,
c) umycie balustrad (poręcze i szyby),
d) odkurzenie kaloryferów,
e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
f) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,
b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.
4. Raz na kwartał:
a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,
b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).
III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.
1. Siedem razy w tygodniu:
a) opróżnianie koszy na odpady,
b) uzupełnianie worków w koszach,
c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
2. Raz w tygodniu:
a) odkurzanie wykładziny i foteli,
b) mycie powierzchni podłogi scenicznej,
c) opróżnianie koszy na odpady,
d) uzupełnianie worków w koszach,
e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
g) usuwanie pajęczyn,
h) odkurzenie kaloryferów,
i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
j) umycie przeszkleń wewnętrznych.

3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:
a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),
b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.
c) umycie i konserwacja podłogi scenicznej
W przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.
IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:
1. Siedem razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
2. Raz w tygodniu:
a) usuwanie pajęczyn,
b) usuwanie kurzu z ekspozycji,
c) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,
V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów.
4. Siedem razy w tygodniu:
a) opróżnienie pojemników na śmieci:
• usunięcie worków ze śmieciami,
• założenie nowych worków,
b) odkurzenie i umycie podłóg,
c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),
d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,
e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,
f) umycie luster,
g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,
h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,
i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).
5. Według potrzeb:
d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,
e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.
VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:
1. Raz na tydzień:
a) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
c) opróżnienie koszy na odpady.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1. Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 5a do SWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Ośw. podmiotu udost. zasoby o niepodleganiu wykl. i ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
2) Zob. podmiotu udost. zasoby – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi zał. nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 6 do SWZ),
d) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz
g) dok. potw. status wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniach z klauzulą zastrzeżoną opisaną w
art. 94 PZP opisane w Rozdziale 8 ust. 1) lit. g)

Po zmianie:
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 5a do SWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Ośw. podmiotu udost. zasoby o niepodleganiu wykl. i ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
2) Zob. podmiotu udost. zasoby – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi zał. nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 6 do SWZ),
d) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz
g) dok. potw. status wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniach z klauzulą zastrzeżoną opisaną w
art. 94 PZP opisane w Rozdziale 8 ust. 1) lit. g)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-08 09:00

Po zmianie:
2023-12-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-08 09:05

Po zmianie:
2023-12-12 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-01-06

Po zmianie:
2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.