eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupia pod Kępnem › Sukcesywne dostawy węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817066

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 8

1.4.2.) Miejscowość: Słupia pod Kępnem

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-648

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zss-slupia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssslupia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533300

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00519925

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych:
1) Minimalna wartość opałowa 26,00 MJ/kg
2) Maksymalna zawartość popiołu 6,00 %
3) Maksymalna zawartość siarki 0,80 %
4) Maksymalna zawartość wilgoci 10,00 %
5) Średnica ziarna 5-25 mm
6) Maksymalna zdolność spiekania (RI) 18,00%
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części, prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych lub nadmiernych kosztów wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
3. Dostawy węgla wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
4. Przewidywana całkowita ilość dostawy węgla – 230 ton.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna węgla do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych:
1) Minimalna wartość opałowa 26,00 MJ/kg
2) Maksymalna zawartość popiołu 6,00 %
3) Maksymalna zawartość siarki 0,80 %
4) Maksymalna zawartość wilgoci 10,00 %
5) Średnica ziarna 5-25 mm
6) Maksymalna zdolność spiekania (RI) 18,00%
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części, prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych lub nadmiernych kosztów wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
3. Dostawy węgla wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych. Uwzględniając wymiary zsypów oraz nośność drogi dojazdowej na posesji szkoły, węgiel może być dostarczany samochodami samowyładowczymi o maksymalnych wymiarach i ładowności: długość: 5 metrów, szerokość 2,4 metra, ładowność: 5 ton (dopuszczalna masa całkowita – 14 ton). Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
4. Przewidywana całkowita ilość dostawy węgla – 230 ton.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-07 12:00

Po zmianie:
2023-12-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-07 12:15

Po zmianie:
2023-12-11 12:15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.