eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soliOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631282493

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rolna 17

1.4.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpoborniki.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpoborniki.com

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477174

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00474686/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych do zwalczania śliskości zimowej w ilości 500 Mg.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.
4. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych do zwalczania śliskości zimowej w ilości 600 Mg.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.
4. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.