eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w kraju i za granicąOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w kraju i za granicą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466367

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00454894/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

1.4.1 w zakresie części I – co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegającą na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego/bazy danych marketingowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda;
1.4.2 w zakresie części II – co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegającą na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego/bazy danych z raportami umożliwiającymi analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych i ryzyka współpracy z nimi o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda;
1.4.3 w zakresie części III – co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego/bazy danych, stanowiącego agregat danych statystycznych i raportów, umożliwiających analizę gospodarek i ich sektorów, prognozowanie trendów rynkowych pod kątem kształtowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda.

Po zmianie:
1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

1.4.1 w zakresie części I – co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegającą na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego/bazy danych marketingowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda;
1.4.2 w zakresie części II – co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegającą na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego/bazy danych z raportami umożliwiającymi analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych i ryzyka współpracy z nimi o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda;
1.4.3 w zakresie części III – co najmniej 2 usługi polegające na zapewnieniu dostępu do bazy danych lub innych zasobów elektronicznych o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 10:00

Po zmianie:
2022-12-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 10:10

Po zmianie:
2022-12-06 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-30

Po zmianie:
2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.