eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi G這g闚 › Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie w okresie do 31 grudnia 2022r.Og這szenie z dnia 2022-11-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie w okresie do 31 grudnia 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 13 W GΜGOWIE IM. ORL﹗ LWOWSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001240568

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Akacjowa 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: G這g闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-g這gowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp13.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: sp13.glogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ bip.sp13.glogow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie w okresie do 31 grudnia 2022r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-da096997-2dd4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00460840

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00258312/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00335692/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP13.1.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie w okresie do 31.12.2022r.
Olej opa這wy lekki L – 1 wed逝g Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12 powinien spe軟ia wymagania:
1) g瘰to嗆 w 150 C, max - 0,860g/m3,
2) warto嗆 opa這w, min. - 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zap這nu, min. - 560 C,
4) lepko嗆 kinematyczna w 200 C, max. - 6,00 mm2/s
5) sk豉d frakcyjny:
 do 2500 C destyluje, max. - 65 % (V/V),
 do 3500 C destyluje, min. - 85 % (V/V),
6) temperatura p造ni璚ia, max. - - 200 C,
7) pozosta這嗆 po koksowaniu z 10 %
pozosta這軼i destylacyjnej, max. - 0,3 % (m/m),
8) zawarto嗆 siarki, max. - 0,2 % (m/m),
9) zawarto嗆 wody, max. - 200 mg/kg,
10)zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch, max. - 24 mg/kg,
11) pozosta這嗆 po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m),
12) barwa - czerwona,

2. Szacowany wolumen oleju opa這wego wynosi maksymalnie 28 000,00 litr闚.
3. Zamawiaj帷y posiada 10 zbiornik闚 po 2000 litr闚. Maksymalna wielko嗆 jednorazowej dostawy wynosi do 18 000 litr闚.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 176680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 176680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 176680,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Sp馧ka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617-17-29-604

7.3.3) Ulica: ul. S豉woszewska 2b

7.3.4) Miejscowo嗆: Kotlin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-220

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 176680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.