eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000229300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jędrusiów 1

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177731577

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konarski.mielec@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.konarski.mielec.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000231550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177885168

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kopernik@powiat.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kopernik.mielec.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690481700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 2B

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177885194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckp@ckp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckp.edu.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 830482730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177888402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dps.mielec.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 831364262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177736301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspr@pogotowie-mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie-mielec.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690588266

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmielec.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 830466865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chopina 16A

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177880050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pup.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mielec.praca.gov.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 690587692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korczaka 6A

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 175837521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.mielec.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 367428311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królowej Jadwigi 1

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 175862916

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzpsw.powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://soswmielec.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. Romana Sitki w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000234502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177731580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekonomik.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekonomik.mielec.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000188854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177888850

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs.mielec@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs.mielec.pl/zs/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000037144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Jagiellończyka 3

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177881310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zst@zstmielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zstmielec.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Powiat Mielecki oraz pozostałych Zamawiających.
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania jest Powiat Mielecki.
Umowy w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zostaną podpisane przez każdego z Zamawiających odrębnie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca63e300-6905-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009675/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej SŁUŻĄCYM ZŁOŻENIU OFERTY jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
Środkami komunikacji elektronicznej, służącymi wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów/oświadczeń jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy przetargowej oraz Instrukcjach dostępnych pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe w zakładkach „Regulamin” oraz „Instrukcje” (w postępowaniu mają zastosowanie instrukcje: Rejestracja Wykonawcy na Platformie; Wymagania techniczne; Zadawanie pytań do postępowania; Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji).
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera.
Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:
- txt, rtf, pdf, odt, doc, ods, odp, docx, xls, xlsx, xps, csv (ppt, pptx – prezentacje) - dla plików tekstowych;
- jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg - dla plików graficznych;
- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;
- zip, rar, 7z, gz - dla plików kompresji.
Zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłanych dokumentów plików powstałych w związku z podpisywaniem tych dokumentów odpowiednimi podpisami elektronicznymi.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są automatycznie szyfrowane na serwerze platformy przetargowej. Odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt: adres e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17/78 00 487;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r., znak WA.272.1.17.2022;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.272.1.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Części nr 1 obejmuje: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Powiat Mielecki i wybrane Jednostki Organizacyjne Powiatu Mieleckiego na terenie Miasta Mielca, tj.:
- ul. Jędrusiów 1, 39-300 Mielec,
- ul. Żeromskiego 17, 39-300 Mielec,
- ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
- ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec,
- ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec,
- ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec,
- ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16, 39-00 Mielec,
- ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec,
- ul. Korczaka 6A, 39-300 Mielec,
- ul. Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec,
- ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec,
- ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec,
- ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec,
- ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,
- ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec,
- ul. Sandomierska 25, 39-300 Mielec,
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 39-300 Mielec,
- ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz punktów gromadzenia odpadów komunalnych, punkty które powinny zostać wyposażone w pojemniki lub worki oraz ich liczbę stanowi Załącznik 5 do SWZ. W wykazie wskazano w szczególności adres nieruchomości, pojemność i ilość pojemników lub worków, przeznaczenie pojemnika, częstotliwość odbioru odpadów. Przedmiot zamówienia Wykonawca obowiązany będzie realizować zgodnie z umową stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące odbioru odpadów z punktów gromadzenia odpadów Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w każdej z ustanowionych Części zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
1) Kryterium „cena” (znaczenie 60pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części wskazaną w ofercie Wykonawcy. Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie wg. wzoru wskazanego w SWZ. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 pkt
2) Kryterium „termin podstawienia pojemników na odpady” (znaczenie 20pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanego terminu podstawienia pojemników na odpady do punktów gromadzenia odpadów. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z zasadami: Termin liczony będzie od dnia podpisania umowy. Wykonawca nie może zadeklarować terminu dłuższego niż 10 dni. Za zadeklarowany termin podstawienia pojemników na odpady wynoszący odpowiednio:
- 10 dni – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- 5 dni– oferta otrzyma 10 pkt w kryterium;
- 3 dni– oferta otrzyma 20 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin – 10 dni od dnia podpisania umowy. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 pkt
3) Kryterium „czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości” (znaczenie 10pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanego czasu usunięcia nieprawidłowości zgłoszonych Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z zasadami: Termin liczony będzie od dnia następnego po dniu w którym dokonano zgłoszenia. Wykonawca nie może zadeklarować terminu dłuższego niż 4 dni. Za zadeklarowany czas reakcji wynoszący odpowiednio:
- 4 dni – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium ;
- 2 dni – oferta otrzyma 10 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin – 4 dni od dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
4) Kryterium „mycie pojemników z odpadów BIO i odpadów mieszanych” (znaczenie 5pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanej częstotliwości mycia pojemników na odpady BIO i odpady zmieszane. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: Wykonawca obowiązany jest myć wskazane pojemniki 2 razy w ciągu obowiązywania umowy. Za zadeklarowaną ilość wykonania usług mycia pojemników wynoszącą odpowiednio:
- 2 razy w ciągu obowiązywania umowy – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- 3 razy w ciągu obowiązywania umowy – oferta otrzyma 5 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalną ilość – 2 razy. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
5) Kryterium „wyznaczenie osoby stałego koordynatora” (znaczenie 5pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą wyznaczenia osoby do pełnienia w trakcie realizacji umowy roli stałego koordynatora. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
W przypadku braku deklaracji wyznaczenia koordynatora – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- W przypadku deklaracji wyznaczenia koordynatora – oferta trzyma 5 pkt w kryterium;
- W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie wyznaczył osoby koordynatora.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
4. W prowadzonym postępowaniu w każdej z ustanowionych Części odrębnie zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. W celu obliczenia punktów wyniki będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin podstawienia pojemników na odpady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mycie pojemników z odpadów BIO i odpadów zmieszanych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyznaczenie osoby stałego koordynatora

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Części nr 2 obejmuje: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych – Przychodni Zdrowia administrowanych przez Powiat Mielecki na terenie gminy Przecław w miejscowości Przecław i Rzemień, tj.:
- ul. Kilińskiego 29, 39-320 Przecław,
- Rzemień 260, 39-322 Rzemień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz punktów gromadzenia odpadów komunalnych, punkty które powinny zostać wyposażone w pojemniki lub worki oraz ich liczbę stanowi Załącznik 5 do SWZ. W wykazie wskazano w szczególności adres nieruchomości, pojemność i ilość pojemników lub worków, przeznaczenie pojemnika, częstotliwość odbioru odpadów. Przedmiot zamówienia Wykonawca obowiązany będzie realizować zgodnie z umową stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące odbioru odpadów z punktów gromadzenia odpadów Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych poniżej.
2. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w każdej z ustanowionych Części zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
1) Kryterium „cena” (znaczenie 60pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części wskazaną w ofercie Wykonawcy. Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie wg. wzoru wskazanego w SWZ. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 pkt
2) Kryterium „termin podstawienia pojemników na odpady” (znaczenie 20pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanego terminu podstawienia pojemników na odpady do punktów gromadzenia odpadów. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z zasadami: Termin liczony będzie od dnia podpisania umowy. Wykonawca nie może zadeklarować terminu dłuższego niż 10 dni. Za zadeklarowany termin podstawienia pojemników na odpady wynoszący odpowiednio:
- 10 dni – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- 5 dni– oferta otrzyma 10 pkt w kryterium;
- 3 dni– oferta otrzyma 20 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin – 10 dni od dnia podpisania umowy. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 pkt
3) Kryterium „czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości” (znaczenie 10pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanego czasu usunięcia nieprawidłowości zgłoszonych Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z zasadami: Termin liczony będzie od dnia następnego po dniu w którym dokonano zgłoszenia. Wykonawca nie może zadeklarować terminu dłuższego niż 4 dni. Za zadeklarowany czas reakcji wynoszący odpowiednio:
- 4 dni – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium ;
- 2 dni – oferta otrzyma 10 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin – 4 dni od dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
4) Kryterium „mycie pojemników z odpadów BIO i odpadów mieszanych” (znaczenie 5pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą oferowanej częstotliwości mycia pojemników na odpady BIO i odpady zmieszane. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: Wykonawca obowiązany jest myć wskazane pojemniki 2 razy w ciągu obowiązywania umowy. Za zadeklarowaną ilość wykonania usług mycia pojemników wynoszącą odpowiednio:
- 2 razy w ciągu obowiązywania umowy – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- 3 razy w ciągu obowiązywania umowy – oferta otrzyma 5 pkt w kryterium.
W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalną ilość – 2 razy. Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
5) Kryterium „wyznaczenie osoby stałego koordynatora” (znaczenie 5pkt) - Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy dotyczącą wyznaczenia osoby do pełnienia w trakcie realizacji umowy roli stałego koordynatora. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami:
W przypadku braku deklaracji wyznaczenia koordynatora – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium;
- W przypadku deklaracji wyznaczenia koordynatora – oferta trzyma 5 pkt w kryterium;
- W przypadku braku wypełnienia pola Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie wyznaczył osoby koordynatora.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
4. W prowadzonym postępowaniu w każdej z ustanowionych Części odrębnie zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. W celu obliczenia punktów wyniki końcowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin podstawienia pojemników na odpady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mycie pojemników z odpadów BIO i odpadów zmieszanych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyznaczenie osoby stałego koordynatora

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający w zakresie obu ustanowionych części zamówienia ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ze zm.) – na terenie miasta/gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia;
- posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) warunek posiadania uprawnień musi spełnić Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który w ramach realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, związane z koniecznością posiadania uprawnień.
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy obejmującą co najmniej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) warunek posiadania zdolności zawodowej Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
1.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
1.4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2.2. przedłożenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział XI SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono w we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3 oferty z najwyższą ilością punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia należy świadczyć w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.)
3. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w SWZ).
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy (art. 505 i nast. ustawy). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Terminy wnoszenia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Informacje na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.