eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w NieciszowieOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w Nieciszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLEŚNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934791

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 24

1.4.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 71 314 02 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@olesnica.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411044

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00374616/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Inwestycja obejmuje budowę fragmentu chodnika (jako kontynuacja istniejącego), poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej o 0,5 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego. W ramach projektu zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa.
Dla ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej BEHATON w kolorze grafitowym (zjazdy) i szarym (ciąg pieszo - rowerowy). Wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać z betonu asfaltowego.
Ciągi kanalizacji deszczowej wykonywać należy z rur GRP. Rury posiadać powinny nominalną sztywność obwodową na poziomie SN10. Średnice rur przewodowych wynoszą Ø400, przykanalików Ø200.
Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako Ø1200, z kinetą prefabrykowaną lub w formie wkładki prefabrykowanej z betonu min. C35/45, ze stopniami złazowymi (żeliwnymi) mocowanymi na etapie prefabrykacji. Studnie zaopatrzyć w pokrywę żeliwną typu przejazdowego na pierścieniu odciążającym oraz włazie klasy D400. Studnie rewizyjne wykonywać wyłącznie, jako systemowe żelbetowe dostosowane do wprowadzania przykanalików PVC ø200 w oparciu o systemowe rozwiązania z użyciem gniazd lub złączek dławikowych.
Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury Ø500 mm, z kratą żeliwną z wlotem z góry klasy D500. Kraty wpustów powinny posiadać zatrzask i zawias. Osadnik wpustu powinien posiadać głębokość min 0,50 m.
W ramach części nr 2 Wykonawca wdroży organizację ruchu zastępczego oraz organizację ruchu docelowego. Zamawiający zapewnia projekty dla obu organizacji ruchu (załączniki do SWZ).

Po zmianie:
Inwestycja obejmuje budowę fragmentu chodnika (jako kontynuacja istniejącego), poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej o 0,5 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego. W ramach projektu zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa.
Dla ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej BEHATON w kolorze grafitowym (zjazdy) i szarym (ciąg pieszo - rowerowy). Wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać z betonu asfaltowego.
Ciągi kanalizacji deszczowej wykonywać należy z rur GRP. Rury posiadać powinny nominalną sztywność obwodową na poziomie SN10. Średnice rur przewodowych wynoszą Ø400, przykanalików Ø200.
Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako Ø1200, z kinetą prefabrykowaną lub w formie wkładki prefabrykowanej z betonu min. C35/45, ze stopniami złazowymi (żeliwnymi) mocowanymi na etapie prefabrykacji. Studnie zaopatrzyć w pokrywę żeliwną typu przejazdowego na pierścieniu odciążającym oraz włazie klasy D400. Studnie rewizyjne wykonywać wyłącznie, jako systemowe żelbetowe dostosowane do wprowadzania przykanalików PVC ø200 w oparciu o systemowe rozwiązania z użyciem gniazd lub złączek dławikowych.
Studnie rewizyjne w ścieżce rowerowej należy wykonać zgodnie z nowym schematem wykonania studni stanowiącym załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ z dnia 26.10.2022 r.
Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury Ø500 mm, z kratą żeliwną z wlotem z góry klasy D500. Kraty wpustów powinny posiadać zatrzask i zawias. Osadnik wpustu powinien posiadać głębokość min 0,50 m.
W ramach części nr 2 Wykonawca wdroży organizację ruchu zastępczego oraz organizację ruchu docelowego. Zamawiający zapewnia projekty dla obu organizacji ruchu (załączniki do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-27 10:00

Po zmianie:
2022-11-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-27 11:00

Po zmianie:
2022-11-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-25

Po zmianie:
2022-12-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.