eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko › Dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30.000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-09-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30.000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Drawsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791075

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Powsta鎍闚 Wielkopolskich 121

1.5.2.) Miejscowo嗆: Drawsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-733

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672569128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadrawsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminadrawsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30.000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2d8272b3-2828-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00364199

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00006234/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30.000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2021/2022

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00324441/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK-ZP.271.15.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 177270,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: .
„Dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30.000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2022/2023”. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 30 000 litr闚 do Szko造 Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2022/2023 o parametrach:
- warto嗆 opa這wa nie ni窺za ni 42,6 MJ/kg
- zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni 0,20% m/m
- zawarto嗆 wody nie wi瘯sza ni 200 mg/kg
- g瘰to嗆 w temp. 15蚓 nie wy窺za ni 0,86 g/ml
- temp. zap這nu nie ni窺za ni 56蚓
- temp. p造ni璚ia nie wy窺za ni -20
- lepko嗆 kinematyczna w temp. 20蚓 nie wi瘯sza ni 6,00 mm2/S
Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmniejszenia lub zwi瘯szenia zam闚ienia maksymalnie o 20% w zale積o軼i od warunk闚 pogodowych warunkuj帷ych konieczno嗆 grzania w pomieszczeniach szkolnych.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 210785,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 210809,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 210785,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Sp馧ka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617-17-29-604

7.3.3) Ulica: S豉woszewska 2b

7.3.4) Miejscowo嗆: Kotlin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-220

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 210785,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.