eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowejOgłoszenie z dnia 2023-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w
Warszawie do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 234 IM. JULIANA TUWIMA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000800870

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Esperanto 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-049

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.scirka@sp234.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp234.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00340023

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00301535

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:
Data do

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
56

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-12-15

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-08-04 08:00

Po zmianie:
2023-08-11 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-08-04 08:15

Po zmianie:
2023-08-11 08:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-09-04

Po zmianie:
2023-09-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.