eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4Og這szenie z dnia 2023-07-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wojew鏚ztwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mieczys豉wa Kar這wicza 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 4781355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3339cd7a-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00323515

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-07-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00099042/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.16 Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253791

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: AO-II.26.1.29.2023.KBA

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 64000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia (Zakres us逝g oraz obowi您k闚 Wykonawcy):
1) Doz鏎 nad bezpiecze雟twem mienia i obiekt闚 zlokalizowanych na nieruchomo軼i,
2) Zapewnienie bezpiecze雟twa os鏏 przebywaj帷ych w obiektach,
3) Ochrona mienia znajduj帷ego si na terenie chronionym przed:
a) kradzie膨 z w豉maniem,
b) wandalizmem i chuliga雟twem,
c) ekscesami ze strony os鏏 b璠帷ych pod dzia豉niem alkoholu lub narkotyk闚,
d) wypadkami losowymi i awariami np. po瘸r, zalanie itp.
4) Otwieranie i zamykanie w okre郵onych godzinach drzwi wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
5) Wydawanie u篡tkownikom obiektu przed rozpocz璚iem i przyjmowanie po zako鎍zeniu pracy kluczy od zamkni耩 g堯wnych (holi i korytarzy) na poszczeg鏊nych pi皻rach.
6) Wydawanie i przyjmowanie kluczy jw. osobom sprz徠aj帷ym lokale u篡tkowe usytuowane w budynku.
7) Odpowiednie zabezpieczenie kluczy zapasowych do pomieszcze u篡tkowanych przez instytucje funkcjonuj帷e w obiekcie.
8) Udzielanie informacji interesantom o rozmieszczeniu poszczeg鏊nych instytucji
w budynku, komunikacji wewn皻rznej w obiekcie i w razie konieczno軼i instrukta簑 obs逝gi d德igu osobowego.
9) Wy陰czanie d德ig闚 po zako鎍zeniu pracy oraz w陰czanie przed rozpocz璚iem pracy.
10) Dokonanie obchodu kontrolnego obiektu po zako鎍zeniu pracy sprz徠aczek celem wyeliminowania ewentualnych nieprawid這wo軼i (pozostawionych bez zamkni璚ia drzwi korytarzy i holi, ciekn帷ych kran闚, w陰czonych odbiornik闚 elektrycznych itp.).
11) Zapalanie, wygaszanie o鈍ietlenia klatki schodowej, wej軼ia do budynku
i pomieszcze na parterze w zale積o軼i od potrzeb.
12) Dbanie o porz康ek na holu w czasie dy簑ru (w miar potrzeb zmywanie, podmiatanie itp.)
13) Utrzymanie czysto軼i na schodach wej軼iowych wraz podjazdem.
14) Prowadzenie ksi捫ki pracy portierni, w kt鏎ej odnotowuje si zdarzenia zaistnia貫
w czasie pe軟ienia dy簑ru.
15) Odnotowanie w rejestrze dost瘼u do budynku, ka盥orazowego wej軼ia poza godzinami s逝瘺owymi os鏏 upowa積ionych, posiadaj帷ych stosowne zezwolenie.
16) Odnotowanie w rejestrze dost瘼u do budynku, ka盥orazowego wej軼ia os鏏 upowa積ionych do dost瘼u do stacji bazowych przez operator闚 telefonii kom鏎kowej wed逝g zawartych um闚 dzier瘸wy,
17) Niezw這czne informowanie os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego o dostrze穎nych awariach instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach
i na terenie nieruchomo軼i, oraz o wszelkich zaistnia造ch nieprawid這wo軼iach
lub zdarzeniach.
18) Obs逝ga zap鏎 drogowych przy parkingu s逝瘺owym (umo磧iwienie wjazdu na teren parkingu tylko samochodom nale膨cym do instytucji, z kt鏎ymi zawarte s umowy
o najem miejsc parkingowych i gara篡).
19) Prowadzenie obserwacji ruchu osobowego oraz samochodowego, odbywaj帷ego si na terenie dozorowanego mienia i obiektu z wykorzystaniem kamer przemys這wych umieszczonych na zewn徠rz i wewn徠rz budynku, przesy豉j帷ych nagrania w czasie rzeczywistym.
20) Obs逝ga bramy budowli 鄉ietnikowej.
21) Obs逝ga centrali instalacji sygnalizacyjno-alarmowej p. po瘸rowej z jednoczesn weryfikacj sygna堯w z budynku wg. szczeg馧owej instrukcji post瘼owania w tym zakresie.
22) Obs逝ga instalacji antyw豉maniowej budynku polegaj帷 na rozbrojeniu systemu
na rozpocz璚ie pracy i uzbrojeniu instalacji na zako鎍zenie pracy - zgodnie
z otrzyman instrukcj wewn皻rzn.
23) Odpowiednie reagowanie na dostrze穎ne zagro瞠nia po瘸rowe,
24) Wezwanie Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej w przypadku bezpo鈔edniego zagro瞠nia po瘸rowego – oraz os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego i dyrektor闚 poszczeg鏊nych instytucji. Do czasu przybycia stra篡, po godzinach pracy przygotowa klucze do otwarcia drzwi pomi璠zy przedsionkami p. po瘸rowymi,
a poszczeg鏊nymi kondygnacjami. Po przybyciu stra篡 po瘸rnej wskaza miejsce po瘸ru lub kondygnacj na kt鏎ej wygenerowany zosta alarm po瘸rowy przez SAP oraz 陰cze hydrantu znajduj帷e si na 軼ianie frontowej od strony ul. Kar這wicza (strona po逝dniowa),
25) Zapewnienie 鈔odk闚 陰czno軼i oraz wsparcia patrolu interwencyjnego,
26) Sprz徠anie terenu przyleg貫go do budynku, ci庵闚 komunikacyjnych o pow. 254 m2 (od strony wschodniej i strony zachodniej wzd逝 budynku do placu wewn皻rznego przyobiektowego) polegaj帷e na: codziennym zamiataniu ci庵闚 pieszych, pochylni dla os鏏 niepe軟osprawnych usuwaniu 郾iegu, lodu, posypywaniu 郵iskiej nawierzchni materia豉mi uszorstniaj帷ymi w obr瑿ie posesji.
27) Zg豉szanie do Zamawiaj帷ego potrzeby wywozu nagromadzonych odpad闚 i 郾iegu.
28) Niezw這czne informowanie upowa積ionych przedstawicieli Zamawiaj帷ego
o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpiecze雟twa obiektu,
29) Podejmowanie innych czynno軼i wy瞠j nieokre郵onych, a niezb璠nych
do prawid這wego realizowania ochrony os鏏 i mienia w obiekcie Zamawiaj帷ego.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, a tak瞠 warunki realizacji us逝gi i obowi您ki Wykonawcy opisane s w Za陰czniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 53259,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 78375,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 53259,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia uwzgl璠nia okre郵one w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7732477946

7.3.3) Ulica: ul. Zielona 7

7.3.4) Miejscowo嗆: Tomasz闚 Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 97-200

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 53259,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.