eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

1.2.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310410

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 37

1.4.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.wierzbica@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322132

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00315340/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
wprowadza następujące zmiany do SWZ:Zamawiający dokonała następujących zmian:
W Załączniku nr 1 Formularz ofertowy zapis kolumnie (5) w brzemieniu:

„Cena hurtowa producenta netto (zł/litr)”

Zostaje zastąpiony zapisem:

„Cena hurtowa producenta netto (zł/litr) na dzień 16.12.2021 r.”

W SWZ w rozdziale II pkt 12 „Opis sposobu obliczenia ceny” dodaje się zapis w brzmieniu:

W formularzu ofertowym w kolumnie (5) należy podać cenę hurtową producenta netto (zł/litr) na dzień 16.12.2021 r

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-12-22 10:00

Po zmianie:
2021-12-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-12-22 10:30

Po zmianie:
2021-12-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-01-20

Po zmianie:
2022-01-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.