eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa CywilnegoOgłoszenie z dnia 2021-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Lotnictwa Cywilnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015266812

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marcina Flisa 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-247

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ulc.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nadzór nad lotnictwem cywilnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319634

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00319632/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załączniki nr 2a do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniki nr 6a do SWZ.

Po zmianie:
Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załączniki nr 2b do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniki nr 6b do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.