eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › DOSTAWIA 40 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 NA POTRZEBY MYJNI POJAZDÓW GĄSIENNICOWYCH DLA WOJSK SOJUSZNICZYCH USA W SKWIERZYNIE.Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWIA 40 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 NA POTRZEBY MYJNI POJAZDÓW GĄSIENNICOWYCH DLA WOJSK SOJUSZNICZYCH USA W SKWIERZYNIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.4.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 261676145

1.4.8.) Numer faksu: 261676222

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: www.45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307634

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00302767/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Dostawa 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego L-1 o parametrach określonych w PN-C-96024:2011:
- gęstość w temp. 15 0C : max 860 kg/m3
- wartość opałowa : min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu: min. 56 0C
- zawartość siarki: max 0,2 % m/m
- zawartość wody: max 200 mg/kg

Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w normie
PN-C-96024:2001, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa jakości, o którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy) dostarczonego na każdą partię dostaw.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb wynikających z bieżącego zużycia w terminie zgodnym z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym od dnia złożenia Dostawcy zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .

Po zmianie:
1. Dostawa 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego L-1 o parametrach określonych w PN-C-96024:2020-12:
- gęstość w temp. 15 0C : max 860 kg/m3
- wartość opałowa : min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu: min. 56 0C
- zawartość siarki: max 0,2 % m/m
- zawartość wody: max 200 mg/kg

Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w normie
PN-C-96024:2020-12, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa jakości, o którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy) dostarczonego na każdą partię dostaw.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb wynikających z bieżącego zużycia w terminie zgodnym z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym od dnia złożenia Dostawcy zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.