eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr PowidzOg這szenie z dnia 2022-08-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr Powidz

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310188854

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Witkowska 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 261544261

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://33bltr.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr Powidz

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dfaca6ef-1952-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00304085

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00066747/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.14 Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opa這wy oraz magazyn paliwa

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z cz窷ci XI SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z za陰cznikiem 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 2, budynek nr 20, kompleks wojskowy 4204 o mocy min 1300 kW

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z cz窷ci XIX ust. 5 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 4, budynek nr 81, kompleks wojskowy 6015 o mocy min. 300 kW

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z cz窷ci XIX ust. 5 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 6, budynek nr 251, kompleks wojskowy 6015 o mocy min. 100 kW

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z cz窷ci XIX ust. 5 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem magazynu paliwa min.15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2, budynek nr 20, kompleks wojskowy 4204

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z cz窷ci XIX ust. 5 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. wype軟iony i podpisany formularz ofertowy - wg za陰cznika nr 1 do SWZ,
2. wype軟iony i podpisany formularz cenowy - wg za陰cznika nr 2 do SWZ
3. pe軟omocnictwo os鏏 podpisuj帷ych ofert w przypadku, gdy fakt ten nie wynika z dokument闚 rejestrowych firmy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia, na 膨danie Zamawiaj帷ego, przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, Wykonawcy przedstawi umow reguluj帷 wsp馧prac tych瞠 podmiot闚 zawieraj帷a w swojej tre軼i nast瘼uj帷e postanowienia:
- wpis dotycz帷y zakazu rozwi您ania umowy, zmian tre軼i umowy konsorcjalnej oraz zmian cz這nk闚 konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiaj帷ego,
- zakres prac powierzonych do wykonania ka盥emu z nich,
- solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie zam闚ienia.
2) Umowa nie mo瞠 by podpisana na okres kr鏒szy ni okres realizacji zam闚ienia okre郵ony w umowie.
3) Do oferty nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo (upowa積ienie) to powinno jednoznacznie okre郵a post瘼owanie, do kt鏎ego si odnosi i obejmowa wszelkie czynno軼i zwi您ane z prowadzeniem post瘼owania i by podpisane przez prawnie upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z partner闚 konsorcjum. Wszelkie op豉ty zwi您ane z ustanowieniem pe軟omocnictwa (upowa積ienia) ponosi Wykonawca.
Pe軟omocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, kt鏎y zaloguje si na swoim profilu Wykonawcy i sk豉daj帷 ofert w zak豉dce „Wykonawcy” doda pozosta造ch Wykonawc闚 wpisuj帷 ich dane.
Pe軟omocnik, o kt鏎ym mowa powy瞠j, pozostaje w kontakcie z Zamawiaj帷ym w toku post瘼owania i do niego Zamawiaj帷y kieruje informacje, korespondencj itp. Wszelkie o鈍iadczenia pe軟omocnika Zamawiaj帷y uzna za wi捫帷e dla wszystkich Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
Nie dopuszcza si uczestniczenia kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia w wi璚ej ni jednej grupie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Niedopuszczalnym jest r闚nie z這瞠nie przez kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia, r闚nocze郾ie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n.

4) Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia s wi捫帷e dla ka盥ego z Wykonawc闚 wchodz帷ych w sk豉d konsorcjum.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy, okre郵one zosta造 w za陰czniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach i na warunkach okre郵onych w 9 projektu umowy (za陰cznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-22

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.