eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr PowidzOg這szenie z dnia 2022-08-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr Powidz

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310188854

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Witkowska 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 261544261

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://33bltr.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://portal.smartpzp.pl/33bltr

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opalowy oraz wynajem magazynu paliwa min 15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2 dla 33. BLTr Powidz

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dfaca6ef-1952-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00325352

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00066747/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.14 Wynajem kot這wni kontenerowych na olej opa這wy oraz magazyn paliwa

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00304085/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 280275,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 2, budynek nr 20, kompleks wojskowy 4204 o mocy min 1300 kW

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 130500,00 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 4, budynek nr 81, kompleks wojskowy 6015 o mocy min. 300 kW

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 57075,00 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem kot這wni kontenerowej na olej opa這wy przy kot這wni nr 6, budynek nr 251, kompleks wojskowy 6015 o mocy min. 100 kW

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 49575,00 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wynajem magazynu paliwa min.15 m3 dla lokalizacji przy kot這wni nr 2, budynek nr 20, kompleks wojskowy 4204

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemys這we

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 43125,00 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 193554,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 193554,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 83864,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 174685,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 63357,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 63357,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 44315,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 44315,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.