eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiegoOgłoszenie z dnia 2023-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 53 51 200

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 9700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5371991890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sidorska 93

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833447200

1.5.8.) Numer faksu: 833447227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazbiala.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9181714439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Henryka Dąbrowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846880010

1.5.8.) Numer faksu: 846880011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_bilgoraj@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://straz.lbl.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631882012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2b

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825653428

1.5.8.) Numer faksu: 825655550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_chelm@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://strazchelm.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191517373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gródecka 36

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962655

1.5.8.) Numer faksu: 846962589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://hrubieszow.kppsp.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621440981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 818724340

1.5.8.) Numer faksu: 818721182

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz-janowlub.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641484968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Augusta Poniatowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825762555

1.5.8.) Numer faksu: 825762555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.krasnystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.krasnystaw.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7151537747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obwodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81825 22 81

1.5.8.) Numer faksu: 81826 41 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspkrasnik.bip.gov.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141660096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentów 112

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818553081

1.5.8.) Numer faksu: 818552882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.lubartow.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462169181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczerbowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 535 13 20

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 59 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kmpsp.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kmpsp.lublin.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132412401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817527520

1.5.8.) Numer faksu: 817527524

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_leczna@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.leczna.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251734956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257982088

1.5.8.) Numer faksu: 257971078

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kppsp.lukow.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171550544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 25

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818272008

1.5.8.) Numer faksu: 818273638

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strazopolelubelskie.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391337998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwonia 12

1.5.2.) Miejscowość: Parczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833551954

1.5.8.) Numer faksu: 833551969

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_parczew@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kppsp.parczew.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162275771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 51

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818886595

1.5.8.) Numer faksu: 818886596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.straz.pulawy.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5381604021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomiarowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 833527750

1.5.8.) Numer faksu: 833527766

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_radzyn@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspradzyn.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162275788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 8B

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 865 69 10

1.5.8.) Numer faksu: 81 865 61 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strazryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazryki.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122425773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników Polskich 2

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-045

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 745 55 90

1.5.8.) Numer faksu: 81 745 5582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.swidnik.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Tomaszowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211658362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Janusza Petera 7

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 661 80 10

1.5.8.) Numer faksu: 84 664 35 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_tomaszowlubelski@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651342520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1000-lecia Państwa Polskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721008

1.5.8.) Numer faksu: 82 5724 652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_wlodawa@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazwlodawa.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222294975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 62

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 680 74 10

1.5.8.) Numer faksu: 84 627 16 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_zamosc@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://straz.zamosc.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f4c1682-0518-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00294467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136885/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie i KP(M) PSP województwa lubelskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WL.2370.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 489162,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części I zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym:
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności
i posiadanego mienia;
• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 106469 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części II zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów, w tym:
• ubezpieczenie auto casco;
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;

4.5.3.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 307816,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części III zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających, w tym:
• OC użytkownika jednostki pływającej
• CASCO jednostki pływającej
• NNW członków załogi jednostki pływającej

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66516300-3 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 56794 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części IV zamówienia jest ubezpieczenie statków powietrznych, w tym:
• ubezpieczenie obowiązkowe OC osób eksploatujących statki powietrzne
• ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe) OC osób eksploatujących statki powietrzne
• ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń ( aerocasco )

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66516200-2 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 18727 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92527,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92527,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92527,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260038806

7.3.3) Ulica: Noakowskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-668

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92527,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2024-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297106,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297106,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297106,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260251049

7.3.3) Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297106,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-01 do 2024-06-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na Część III nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na Część IV nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.