eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 53 51 200

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 9700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5371991890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sidorska 93

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833447200

1.5.8.) Numer faksu: 833447227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazbiala.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9181714439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Henryka Dąbrowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846880010

1.5.8.) Numer faksu: 846880011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_bilgoraj@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://straz.lbl.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631882012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2b

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825653428

1.5.8.) Numer faksu: 825655550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_chelm@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://strazchelm.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191517373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gródecka 36

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962655

1.5.8.) Numer faksu: 846962589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://hrubieszow.kppsp.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621440981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 818724340

1.5.8.) Numer faksu: 818721182

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz-janowlub.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641484968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Augusta Poniatowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825762555

1.5.8.) Numer faksu: 825762555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.krasnystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.krasnystaw.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7151537747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obwodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81825 22 81

1.5.8.) Numer faksu: 81826 41 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspkrasnik.bip.gov.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141660096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentów 112

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818553081

1.5.8.) Numer faksu: 818552882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.lubartow.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462169181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczerbowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 535 13 20

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 59 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kmpsp.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kmpsp.lublin.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132412401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817527520

1.5.8.) Numer faksu: 817527524

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_leczna@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.leczna.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251734956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257982088

1.5.8.) Numer faksu: 257971078

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kppsp.lukow.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171550544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 25

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818272008

1.5.8.) Numer faksu: 818273638

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strazopolelubelskie.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391337998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwonia 12

1.5.2.) Miejscowość: Parczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833551954

1.5.8.) Numer faksu: 833551969

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_parczew@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kppsp.parczew.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162275771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 51

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818886595

1.5.8.) Numer faksu: 818886596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.straz.pulawy.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5381604021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomiarowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 833527750

1.5.8.) Numer faksu: 833527766

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_radzyn@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppspradzyn.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162275788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 8B

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 865 69 10

1.5.8.) Numer faksu: 81 865 61 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strazryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazryki.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122425773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników Polskich 2

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-045

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 745 55 90

1.5.8.) Numer faksu: 81 745 5582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz.swidnik.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Tomaszowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211658362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Janusza Petera 7

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 661 80 10

1.5.8.) Numer faksu: 84 664 35 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_tomaszowlubelski@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651342520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1000-lecia Państwa Polskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721008

1.5.8.) Numer faksu: 82 5724 652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kp_wlodawa@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strazwlodawa.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9222294975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 62

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 680 74 10

1.5.8.) Numer faksu: 84 627 16 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_zamosc@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://straz.zamosc.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie przygotowuje i przeprowadza Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie jest zobowiązana w szczególności do:
a) przygotowania dokumentacji postępowania,
b) przeprowadzenia postępowania,
c) w przypadku wniesienia odwołania - występowania w imieniu wszystkich Zamawiających przed Krajową Izbą
Odwoławczą;
d) w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej - występowania w imieniu wszystkich
Zamawiających przed Sądem Zamówień Publicznych;
e) zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą wybranym w postępowaniu, a ponadto
dokonywania zmian w tej umowie oraz podpisywania aneksów do tej umowy na warunkach i zasadach określonych w SWZ, w tym jej załącznikach;
f) publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania, ogłoszenia o wykonaniu umowy, ogłoszeń o zmianach umowy;
g) sporządzenia raportu z realizacji zamówienia w przypadkach określonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f4c1682-0518-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136885/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie i KP(M) PSP województwa lubelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Zamawiający informuje o poufnym charakterze części dokumentacji (dokumentacja poufna). Wykonawca może uzyskać dostęp do dokumentacji poufnej poprzez złożenie wniosku (Załącznik nr 13.1 do SWZ dla Części I, Załącznik nr 13.2 dla Części II, Załącznik nr 13.3 dla Części III; Załącznik nr 13.4 dla Części IV).
2. Dokumenty poufne (niejawne):
a) Załącznik nr 1.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I
b) Załącznik nr 1.2 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części II
c) Załącznik nr 1.3 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części III
d) Załącznik nr 1.4 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części IV
e) Załącznik nr 2.1 - Wykaz ubezpieczonych - mienia – odszkodowań dla części I
f) Załącznik nr 2.2 - Wykaz ubezpieczonych – pojazdów - odszkodowań dla części II
g) Załącznik nr 2.3 - Wykaz ubezpieczonych – jednostek pływających - odszkodowań dla części III
h) Załącznik nr 2.4 - Wykaz ubezpieczonych – statków powietrznych - odszkodowań dla części IV
i) Załącznik nr 10.1 - Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń dla części I
j) Załącznik nr 10.2 - Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń dla części II
k) Załącznik nr 11 - Informacje dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl oraz kwpsp@straz.lublin.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, PAdES, CadES;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku trybu podstawowego z możliwością negocjacji na
„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego” jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,ul. Strażacka 7, 20 –012 Lublin;
b) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012
Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych KW PSP w Lublinie oraz KP(M) PSP województwa lubelskiego”;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej <ZETO> Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublinie jako właściciel Platformy Zamówień PublicznychPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 489162,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części I zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym:
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności
i posiadanego mienia;
• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

4.2.5.) Wartość części: 106469 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przy pomocy wzorów do obliczeń punktowych oraz
skali i tabel pomocniczych zawartych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części II zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów, w tym:
• ubezpieczenie auto casco;
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;

4.2.5.) Wartość części: 307816,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przy pomocy wzorów do obliczeń punktowych oraz
skali i tabel pomocniczych zawartych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części III zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających, w tym:
• OC użytkownika jednostki pływającej
• CASCO jednostki pływającej
• NNW członków załogi jednostki pływającej

4.2.5.) Wartość części: 56794 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516300-3 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przy pomocy wzorów do obliczeń punktowych oraz
skali i tabel pomocniczych zawartych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części IV zamówienia jest ubezpieczenie statków powietrznych, w tym:
• ubezpieczenie obowiązkowe OC osób eksploatujących statki powietrzne
• ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe) OC osób eksploatujących statki powietrzne
• ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń ( aerocasco )

4.2.5.) Wartość części: 18727 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516200-2 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przy pomocy wzorów do obliczeń punktowych oraz
skali i tabel pomocniczych zawartych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 656 z późn.zm.) tj.
w następującym zakresie:
Część I:
Grupa 8
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę;
4) inne żywioły;
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8
Grupa 13
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12
Część II:
Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
Część III:
Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
1) statkach żeglugi morskiej;
2) statkach żeglugi śródlądowej.
Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską
i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
Część IV:
Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej
z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (obowiązuje jeden wzór dla wszystkich części zamówienia) odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (obowiązuje jeden wzór dla wszystkich części zamówienia);
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do SWZ (obowiązuje jeden wzór dla wszystkich części zamówienia);
5. Zamawiający przewiduje dodatkową, obligatoryjną podstawę wykluczenia z postępowania, tj. określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o (niepodleganiu wykluczeniu i) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (obowiązuje jeden wzór dla wszystkich części zamówienia) odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1130 z późn. zm.) w zakresie wskazanym w opisie warunków udziału w postępowaniu lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi potwierdzają spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych
w przedmiocie zamówienia o udzielenie którego się ubiega (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych) – przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dania wezwania. Wezwanie nie zostanie wystosowane w sytuacji gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy i oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w tiret 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie);
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego
w Załączniku nr 9 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą); zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określa w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa zawiera Załącznik nr 15 do SWZ (obowiązuje jeden wzór dla wszystkich części zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 8 SWZ. Dodatkowo, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.2.2. SWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zakres tych uprawnień łącznie obejmował przedmiot zamówienia, na który zostanie złożona oferta przez tych Wykonawców.
3. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
(Załącznik nr 4 do SWZ), oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. odpis lub informację z KRS lub CEiIDG, oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, dokumenty te należy złożyć na wezwanie;
d) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru określonego w Załączniku nr 16 do SWZ w przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko niektórzy spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;
e) w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zasobach podmiotów trzecich składają dokumenty wymagane od Wykonawców występujących samodzielnie w postępowaniu, którzy korzystają z potencjału innego podmiotu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia wymienionych poniżej zmian zapisów niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.:
a) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku;
b) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
c) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Ubezpieczonych w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty;
d) zmiany dotyczące Ubezpieczonych i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej
w specyfikacji;
f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;
g) zmiana terminu końcowego określonego w umowie, tj. przedłużenie jej obowiązywania o 1 miesiąc od dnia zakończenia umowy, w przypadku kiedy nie zostanie zakończone nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wówczas Wykonawca wystawi nowe polisy ubezpieczeniowe na okres 1 miesiąca z wysokością składki proporcjonalną do zaoferowanej w ofercie. Na dodatkowy okres ubezpieczenia musi wyrazić zgodę zarówno Wykonawca jak
i Zamawiający.
2. Zmiana Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Obowiązują te same zasady dla wszystkich części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie lub postaci elektronicznej na platformę https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi maksymalnie 3 Wykonawców do negocjacji ofert. Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie stosował kryteria oceny ofert określone w pkt 13.1 SWZ (trzech Wykonawców z największą liczba punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów zostanie zaproszonych do negocjacji ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.