eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEKOgłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_kaminsk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-693c1344-0430-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129374/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248307

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Płyn do mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych oraz ceramicznych w ilości 830 l
2) Mydło w płynie antybakteryjne w ilości 1 500 l
3) Antystatyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli w aerozolu w ilości 50 szt.
4) Odświeżacz powietrza w sprayu w ilości 20 szt.
5) Pasta do szorowania urządzeń kuchennych i sanitarnych w ilości 20 kg
6) Środek odkażający, preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym w ilości 1 500 szt.
7) Skoncentrowany płyn do mycia naczyń w ilości 1 250 l
8) Kostki do WC z paskiem żelowym z koszykiem w ilości 250 szt.
9) Mleczko do czyszczenia powierzchni w ilości 75 szt.
10) Żel myjąco dezynfekujący w ilości 1 800 l
11) Pasta do rąk w ilości 25 kg
12) Preparat do czyszczenia powierzchni w ilości 10 l

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 35148,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Papier toaletowy duży w ilości 200 szt.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00210689/01 z dnia 2023-05-11
2023-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) Papier toaletowy mały w ilości 18 300 szt.
3) Szczotka do WC z podstawką ilości 300 szt.
4) Szufelka + zmiotka wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 550 szt.
5) Miska plastikowa okrągła w ilości 50 szt.
6) Worki na odpady HD-LD 35 l kolor czarny w ilości 52 000 szt.
7) Worki na odpady LDPE 60 l kolor czarny w ilości 3 500 szt.
8) Worki na odpady LDPE 120 l kolor czarny w ilości 6 750 szt.
9) Worki na odpady LDPE 120 l kolor niebieski w ilości 6 750 szt.
10) Worki na odpady LDPE 120 l kolor żółty w ilości 6 750 szt.
11) Worki na odpady LDPE 120 l kolor zielony w ilości 6 750 szt.
12) Worki na odpady LDPE 160 l kolor czarny w ilości 1 750 szt.
13) Worki na odpady LDPE 160 l kolor niebieski w ilości 600 szt.
14) Worki na odpady LDPE 160 l kolor żółty w ilości 600 szt.
15) Worki na odpady LDPE 160 l kolor zielony w ilości 600 szt.
16) Ręcznik papierowy jednorazowy składany „ZZ” z makulatury od 200 do 500 listków w opakowaniu – 2 500 opakowań
17) Ręcznik papierowy jednorazowy składany „ZZ”, od 200 do 500 listków w opakowaniu, makulatura, 400 opakowań
18) Wkład mopa supełkowego w ilości 60 szt.
19) Ścierka do podłogi z bawełny w ilości 5 100 szt.
20) Ściągaczka do wody z trzonkiem w ilości 80 szt.
21) Ściągaczka do wody z trzonkiem w ilości 20 szt.
22) Ściereczka uniwersalna przeznaczona do ręcznego sprzątania w ilości 150 szt.
23) Szczotka ręczna do szorowania w ilości 120 szt.
24) Druciak spiralny w ilości 50 szt.
25) Zmywak kuchenny w ilości 440 szt.
26) Szczotka do mycia kotłów warzelnych z trzonkiem w ilości 10 szt.
27) Spryskiwacz – atomizer o pojemności do 5 litrów – w ilości 10 szt.
28) Pompka dozująca w ilości 20 szt.
29) Miarka plastikowa do preparatów chemicznych z podziałką od 10 do 500 ml
– w ilości 12 szt.
30) Kij do szczotki w ilości 50 szt.
31) Myjka - ściągaczka teleskopowa do szyb w ilości 8 szt.
32) Zestaw sprzątający na kółkach samonastawnych w ilości 1 szt.
33) Włóknina ścierna do ręcznego czyszczenia stali kwasoodpornej – nierdzewnej
34) Pojemnik na odpady w ilości 20 szt.
35) Pojemnik na odpady w ilości 20 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39200000-4 - Wyposażenie domowe

4.5.5.) Wartość części: 73553,36 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Płyn uniwersalny w ilości 3 500 l
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00210689/01 z dnia 2023-05-11
2023-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) Płyn uniwersalny w ilości 1 500 l
3) Płyn uniwersalny w ilości 1 500 l
4) Żel do WC w ilości 3 000 l
5) Płyn do mycia naczyń w ilości 3 200 l
6) Czyścik uniwersalny w proszku w ilości 390 kg
7) Czyścik uniwersalny w proszku w ilości 540 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 48499,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w ilości 90 l
2) Chusteczki do dezynfekcji w ilości 2 000 szt.
3) Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi w ilości 24 kg
4) Preparat do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych w ilości 4 l
5) Płyn do dezynfekcji ze spryskiwaczem w ilości 5 l

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 13975,16 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Filtr typu Philips Saeco CA6903/10 AquaClean w ilości 4 szt.
2) Odkamieniacz typu Philips Saeco CA6700/10 w ilości 4 szt.
3) Tabletki odtłuszczające typu Philips Saeco CA6704/10 w ilości 2 op.
4) Smar do konserwacji ekspresu typu Seltino Food Grade 5g w ilości 4 szt.
5) Środek do czyszczenia obiegu mleka typu PHILIPS CA6705/10 w ilości 3 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 879,45 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Preparat do ręcznego mycia stali nierdzewnej w ilości 200 litrów
2) Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń kuchennych w ilości 660 litrów
3) Skoncentrowany preparat do ręcznego mycia patelni gazowych, piekarników – przypaleń w ilości 200 litrów
4) Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej na bazie silikonu 30 litrów
5) Preparat do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych 860 litrów
6) Preparat do maszynowego nabłyszczania naczyń o odczynie kwasowym 220 litrów
7) Preparat myjąco-dezynfekujący – 100 litrów
8) Tabletki myjące do pieców konwekcyjno parowych RATIONAL Self Cooking Center – 700 szt. (7 wiader)
9) Tabletki pielęgnacyjne do pieców konwekcyjno parowych RATIONAL SelfCooking Center – 750 szt. (5 wiader x 150 szt.)
10) Tabletki solne do uzdatniania wody w ilości 400 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 40914 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Mydło w pianie kompatybilne z dozownikiem DTS 201 w ilości 140 szt.
2) Mydło dezynfekujące w pianie kompatybilne z dozownikiem DTS 201 w ilości 150 szt.
3) Uchwyt na papier toaletowy w ilości 10 szt

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 11918,70 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poniższe środki powinny być zgodne z opracowaną przez Wykonawcę technologią prania oraz prania z dezynfekcją według
poniższej specyfikacji dla poszczególnych środków:
1) Środek do dezynfekcji o konsystencji płynnej
2) Koncentrat piorący zawierający wybielacze optyczne o konsystencji płynnej
3) Skoncentrowany alkaiczny produkt o płynnej konsystencji do wspomagania prania w temp. 30 0C- 95 0C,
4) Skoncentrowany płyn zmiękczający przeznaczony do mechanicznego prania
5) Środek wybielający o płynnej konsystencji na bazie chloru
6) Proszek do prania w opakowaniach jednostkowych o gramaturze 10kg- 15 kg netto do prania tkanin kolorowych w łącznej
ilości 60 kg
7) Proszek do prania w opakowaniach jednostkowych o gramaturze 10kg- 15 kg netto do prania tkanin białych w łącznej
ilości: 60 kg
Maksymalna ilość prania środkami wymienionymi powyżej została szczegółowo opisana w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831000-6 - Preparaty piorące

4.5.5.) Wartość części: 30184,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35148,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36714,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35148,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-017

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35148,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73553,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73553,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73553,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73553,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48499,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73299,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48499,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48499,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13975,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13975,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13975,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13975,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 879,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 879,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 879,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 879,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40914 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40914 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40914 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40914 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11918,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11918,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11918,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012255417

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11918,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na dostawy do magazynu Zamawiającego środków czyszczących, dezynfekujących, artykułów gospodarstwa domowego oraz wyposażenia łazienek prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy w części 8 – środki piorące nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym, na mocy art. 255 pkt 1) ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 8, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.