eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/770110

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1.sulejow.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001230216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rycerska

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sppodklasztorze.superszkolna.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Łęcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Łęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spleczno.biposwiata.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łęczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Włodzimierzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spprzyglow.biposwiata.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383866932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna

1.5.2.) Miejscowość: Uszczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spuszczyn.biposwiata.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie – Kolonii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Witów-Kolonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spwitow.edu.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590758369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewsulejowie.dlaprzedszkoli.eu/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole w Przygłowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590778917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna

1.5.2.) Miejscowość: Przygłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewprzyglowie.eprzedszkola.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Samorządowy w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366256138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlobek.sulejow.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 368231378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzk.sulejow.biuletyn.net/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100119554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biblioteka.sulejow.pl/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100121628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.bojosulejow.pl/

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100119560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mok.sulejow.pl/wpmok/

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004710112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mops.sulejow.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-748d3da9-0132-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031340/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245617

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 335143,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
W ramach części 1 zakres ubezpieczenia uwzględnia:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowaniem mienia
4) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Zgodnie z wykazem dołączonym do OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera między innymi klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony (fakultatywne). Zamawiający informuje, że zaakceptowanie przez Wykonawców klauzul fakultatywnych zarówno w Części 1 i Części 2 stanowią jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 275304,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zamawiającego
W ramach części 2 zakres ubezpieczenia uwzględnia:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
2) Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance
3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Zgodnie z wykazem dołączonym do OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera między innymi klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony (fakultatywne). Zamawiający informuje, że zaakceptowanie przez Wykonawców klauzul fakultatywnych zarówno w Części 1 i Części 2 stanowią jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 59839,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowanie wpłynęły jedna oferta złożona przez firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” ul. H. Raabego 13 02-793 Warszawa. Oferta została odrzucona.
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, ponieważ jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w Części 1 podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowanie wpłynęła dwie oferty: Oferta nr 1 złożona przez firmę TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa oraz Oferta nr 2 złożona przez firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” ul. H. Raabego 13 02-793 Warszawa. Oferty zostały odrzucone.
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, ponieważ wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu w Części 2 podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.