eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1.sulejow.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001230216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rycerska

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sppodklasztorze.superszkolna.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Łęcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Łęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spleczno.biposwiata.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łęczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Włodzimierzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spprzyglow.biposwiata.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383866932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna

1.5.2.) Miejscowość: Uszczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spuszczyn.biposwiata.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie – Kolonii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001229584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Witów-Kolonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spwitow.edu.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590758369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewsulejowie.dlaprzedszkoli.eu/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole w Przygłowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590778917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna

1.5.2.) Miejscowość: Przygłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewprzyglowie.eprzedszkola.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Samorządowy w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366256138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlobek.sulejow.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 368231378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzk.sulejow.biuletyn.net/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100119554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biblioteka.sulejow.pl/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100121628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.bojosulejow.pl/

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100119560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mok.sulejow.pl/wpmok/

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004710112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mops.sulejow.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Sulejów wraz z jej jednostkami organizacyjnymi przeprowadza wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia. Gmina Sulejów przeprowadza postępowanie w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych jednostek.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-748d3da9-0132-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031340/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/770110

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@sulejow.pl. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca w Formularzu Ofertowym podał adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zgodnie z SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW).
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar pliku podpisywany za pomocą podpisu zaufanego na stronie https://moj.gov.pl wynosi 10 MB (UWAGA: wielkość pliku liczona jest wraz z podpisem). Maksymalny rozmiar pliku podpisywanego w aplikacji „eDoApp” wynosi 5 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80 MB.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/770110.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42,
97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w
Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów;
20.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Aleksandra Stańczyk. Kontakt: inspektor@sulejow.pl;
20.3 Dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZ.271.1.14.2023 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Sulejów i podległych jej jednostek organizacyjnych prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji;
20.4 Odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;
20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas
trwania umowy;
20.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
20.7 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.8 Każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
20.9 Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania,
podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Gminy Sulejów, w szczególności firma Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO (obowiązek informacyjny) 20.10 Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
20.11 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
20.12 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
W ramach części 1 zakres ubezpieczenia uwzględnia:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i użytkowaniem mienia
4) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Zgodnie z wykazem dołączonym do OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera między innymi klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony (fakultatywne). Zamawiający informuje, że zaakceptowanie przez Wykonawców klauzul fakultatywnych zarówno w Części 1 i Części 2 stanowią jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2025-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium wyboru (1% równa się 1 pkt):
Cena - 80 % (80 pkt)
Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 20 % (20 pkt)

Kryterium I: Cena (C1)
C1 = (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x80
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych (KF1)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 20 pkt. Klauzule fakultatywne rozstały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Klauzule fakultatywne zaakceptowane przez Wykonawcę – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów (Lpf) za zagwarantowanie przez Wykonawcę i przyjęcie do realizacji klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według zasady: 10 punktów za każdą zaakceptowaną klauzule fakultatywną, za wyjątkiem klauzul: Klauzula błędów i opuszczeń oraz Klauzuli funduszu prewencyjnego, gdzie liczba przyznanych punków wynosi 20 za każdą klauzulę.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
1. Klauzula błędów i opuszczeń – 20 pkt
2. Klauzula funduszu prewencyjnego – 20 pkt
3. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia -10 pkt
4. Klauzula dotycząca odnawiania limitów – 10 pkt
5. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji – 10 pkt
6. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli – 10 pkt
7. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – 10 pkt
8. Klauzula zastąpienia dla sprzętu komputerowego – 10 pkt

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul fakultatywnych obliczana jest według wzoru:
Lpf = Lp x 20%
Gdzie:
Lpf – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul fakultatywnych
Lp – liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul fakultatywnych

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych wpisując przy każdej klauzuli odpowiednio TAK lub NIE.
Jeżeli Wykonawca w ofercie nie uzupełni kolumny „Akceptacja”, Zamawiający uzna jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub klauzul i przyzna Wykonawcy 0 pkt dla danej klauzuli.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jak wynika ze wzoru:
LP = C1 + KF1
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C1- liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena dla Części 1
KF1 – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych dla Części 1
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zamawiającego
W ramach części 2 zakres ubezpieczenia uwzględnia:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
2) Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz assistance
3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Zgodnie z wykazem dołączonym do OPZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera między innymi klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony (fakultatywne). Zamawiający informuje, że zaakceptowanie przez Wykonawców klauzul fakultatywnych zarówno w Części 1 i Części 2 stanowią jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2025-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium wyboru (1% równa się 1 pkt):
Cena - 80 % (80 pkt)
Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 20 % (20 pkt)
Kryterium I: Cena (C2)
C2 = (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x80
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych (KF2)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 20 pkt. Klauzule fakultatywne rozstały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Klauzule fakultatywne zaakceptowane przez Wykonawcę – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów (Lpf) za zagwarantowanie przez Wykonawcę i przyjęcie do realizacji klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według zasady: 20 punktów za każdą zaakceptowaną klauzulę fakultatywną.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
1. Klauzula błędów i opuszczeń – 20 pkt
2. Klauzula funduszu prewencyjnego – 20 pkt
3. Klauzula zawartość alkoholu we krwi – 20 pkt
4. Klauzula rażące niedbalstwo – 20 pkt
5. Koszty rzeczoznawców – 20 pkt

Liczba przyznawanych punktów dla kryterium oceny klauzul fakultatywnych obliczana jest według wzoru:
Lpf = Lp x 20%
Gdzie:
Lpf – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium oceny klauzul fakultatywnych
Lp – liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę za akceptację klauzul fakultatywnych

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych wpisując przy każdej klauzuli odpowiednio TAK lub NIE.
Jeżeli Wykonawca w ofercie nie uzupełni kolumny „Akceptacja”, Zamawiający uzna jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub klauzul i przyzna Wykonawcy 0 pkt dla danej klauzuli.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jak wynika ze wzoru:
LP = C2 + KF2
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C1- liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena dla Części 2
KF1 – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych dla Części 2
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – dotyczy wszystkich części:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
• zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Rozdziale II ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.), w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia.
Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Rozdziale II ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 z późn. zm.), w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za odpowiednią część zamówienia.
Cena ofertowa powinna być podana następująco w każdej Części:
Wartość brutto w zł zgodnie z formularzem cenowym odpowiednio do danej części. Wypełnione Formularze cenowe (dla Części 1 – Załącznik nr 2a do SWZ, dla Części 2 – Załącznik nr 2b do SWZ) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym odrębnie dla każdej Części, na którą jest składana oferta, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty. Oferty, w których formularze cenowe nie będą ujmowały wszystkich pozycji wyszczególnionych w Formularzach cenowych lub formularze cenowe nie zostaną dołączone do oferty, będą traktowane przez Zamawiającego jako niekompletne i zostaną odrzucone.
Niedopuszczalne jest, pod rygorem odrzucenia oferty, dopisywanie nowych pozycji w Formularzach cenowych, nieuwzględnionych w załączonych do SWZ formularzach. Kalkulacyjne ceny jednostkowe należy obliczyć w oparciu o załączony do niniejszej SWZ szczegółowy wykaz mienia i czynniki cenotwórcze Wykonawcy. Ostateczna cena (składka) za realizację będzie obejmowała cały dwuletni okres ubezpieczenia. Cenę za ubezpieczenie auto casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej w odpowiednim załączniku do OPZ wartości pojazdu zgłaszanego do tego ubezpieczenia. Wobec obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie auto casco zależna będzie od jego aktualnej wartości rynkowej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń.
Przy podawaniu ceny należy uwzględnić fakt, że usługa jest zwolniona z podatku VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących umowę do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym albo pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
2) dołączenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej), jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez takich Wykonawców
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizować Zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, że Zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału.
Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2022 poz. 905) dla poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z OWU. Dokumenty te mogą zostać przekazane za pomocą innego trwałego nośnika w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze likwidacji szkód Gminy Sulejów wraz z podległymi jednostkami oraz wymienionych w niniejszym SWZ na podstawie posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma MG Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; 90-406, ul. Piotrkowska 17.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 lub 4a do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/770110

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) – zwanej dalej „ustawą Ukraina” -Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina.
Umowa ubezpieczenia będzie trwała przez okres dwóch lat od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2025 r., Ubezpieczyciel wystawi polisy z uwzględnieniem okresów rocznych
Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca rocznego okresu ubezpieczenia.
Część 1:
Dla ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz NNW członków ochotniczej straży pożarnej, ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2025 r.
Część 2:
Dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz Assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów obowiązywać będzie umowa dwuletnia od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2025 r, a w odniesieniu do poszczególnego pojazdu od daty wystawienia poszczególnej jednostkowej polisy zgłoszonej do ubezpieczenia w okresie trwania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.