eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa ubrań i butów ratowniczych oraz środków ochrony indywidualnej (11 zadań)Ogłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa ubrań i butów ratowniczych oraz środków ochrony indywidualnej (11 zadań)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023432

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chorzowska 25

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 32/282 25 25

1.4.8.) Numer faksu: 32/282 26 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00270005

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249422

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
3.5. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
- dla Zadania 1: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie gogli ochronnych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 zł brutto;
- dla Zadania 2: jedną dostawę, polegającą na dostawie specjalistycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto;
- dla Zadania 3: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie hełmów specjalistycznych i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 4: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie ubrań roboczych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 5: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie specjalistycznych butów ratowniczych i każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 6: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie butów roboczych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 7: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie ubrań roboczych firmowych i każda była o wartości nie mniejszej niż 8000,00 brutto;
- dla Zadania 8: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie rękawic ochronnych i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 brutto;
- dla Zadania 9: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie bielizny trudnopalnej i każda była o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 brutto;
- dla Zadania 10: jedną dostawę, polegającą na dostawie specjalistycznych, niepalnych, antyelektrostatycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż
20 000,00 brutto
- dla Zadania 11: jedną dostawę, polegającą na dostawie trudnopalnych, antyelektrostatycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż
5 000,00 brutto

Po zmianie:
3.5. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
- dla Zadania 1: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie gogli ochronnych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 zł brutto;
- dla Zadania 2: jedną dostawę, polegającą na dostawie specjalistycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto;
- dla Zadania 3: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie hełmów specjalistycznych i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 4: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie ubrań roboczych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 5: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie specjalistycznych butów ratowniczych i każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto lub jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 6: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie butów roboczych
i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto;
- dla Zadania 7: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie ubrań roboczych firmowych i każda była o wartości nie mniejszej niż 8000,00 brutto;
- dla Zadania 8: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie rękawic ochronnych i każda była o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 brutto;
- dla Zadania 9: dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie bielizny trudnopalnej i każda była o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 brutto;
- dla Zadania 10: jedną dostawę, polegającą na dostawie specjalistycznych, niepalnych, antyelektrostatycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż
20 000,00 brutto
- dla Zadania 11: jedną dostawę, polegającą na dostawie trudnopalnych, antyelektrostatycznych ubrań ratowniczych o wartości nie mniejszej niż
5 000,00 brutto

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-22 09:00

Po zmianie:
2023-06-26 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-22 10:15

Po zmianie:
2023-06-26 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.