eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w SieradzuOgłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934335

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: plac Wojewódzki 1

1.4.2.) Miejscowość: Sieradz

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umsieradz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269390

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00233734

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
1.Zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą wykazu wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych wraz z dokumentami, które potwierdzają, że oferowane przez Wykonawcę równoważne wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania – w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że wykona przedmiot zamówienia z zastosowaniem równoważnych wyrobów budowlanych i urządzeń.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wykazu wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.