eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Dostawa mebli do wyposażenia Zakładu Patomorfologii w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mebli do wyposażenia Zakładu Patomorfologii w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300770088

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Poznańska 125A

1.4.2.) Miejscowość: Pleszew

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalpleszew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263704

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00251822

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
• Materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów (dotyczące wszystkich oferowanych mebli)
• Certyfikaty TUV GS lub równoważne dla oferowanej szafy ubraniowej 3 segmentowej oraz szafy metalowej dwudrzwiowej.
• Dokument potwierdzający ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami norm: PN-EN 1022:2019-03; PN-EN 1335-1:2020-09; PN-EN 1335-2:2019-3; PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 dla oferowanych krzeseł obrotowych
• Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany np. przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego (lub równoważny) dla oferowanego krzesła laboratoryjnego,
• Oświadczenie producenta krzeseł, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych

Po zmianie:
• Materiały informacyjne producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów (dotyczące wszystkich oferowanych mebli)
• Certyfikaty TUV GS lub równoważne dla oferowanej szafy ubraniowej 3 segmentowej oraz szafy metalowej dwudrzwiowej.
• Dokument potwierdzający ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami norm: PN-EN 1022:2019-03; PN-EN 1335-1:2020-09; PN-EN 1335-2:2019-3; PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 dla oferowanych krzeseł obrotowych
• Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany np. przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego (lub równoważny) dla oferowanego krzesła laboratoryjnego,
• Oświadczenie producenta lud dystrybutora krzeseł, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:00

Po zmianie:
2023-06-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:10

Po zmianie:
2023-06-20 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-18

Po zmianie:
2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.