eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stoszowice › Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach".Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stoszowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718455

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stoszowice 97

1.4.2.) Miejscowość: Stoszowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-213

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stoszowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263589

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252725

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia zostały uzupełnione pozycje 26, od 32 do 35, 40, 41.
Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższających. Wszędzie gdzie Zamawiający wskazuje parametry, oznaczają one parametry minimalne. Wykonawca może zaoferować elementy o parametrach takich samych lub lepszych.
Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne wymiary podanych materiałów oraz komponentów. Jako rozwiązania równoważne nie dopuszcza się produktów o gorszych parametrach niż wskazane w opisie. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 %, chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

W trakcie realizacji zamówienia wymagana jest ścisła współpraca z Zamawiającym. Mogą wystąpić zmiany w stosunku do podanych wymiarów i lokalizacji ze względu na trwające roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek wykonać obmiary stanu istniejącego, uwzględnić zmiany i umieścić przedmiot zamówienia w najbardziej optymalnym rozwiązaniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 12:00

Po zmianie:
2023-06-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 12:00

Po zmianie:
2023-06-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-19

Po zmianie:
2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.