eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.Ogłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036945

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 211

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-485

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wielkopolska@ohp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielkopolska.ohp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytucja rynku pracy realizująca zadania na rzecz młodzieży

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252544

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00226386/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
60

Po zmianie:
70

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Wymagany okres wykonywania zamówienia – 70 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu budowy.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.