eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa sprzętu medycznego: wideokolonoskopu, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową, szyny CPM do stawu biodrowego i kolanowego, elektrokardiografu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego: wideokolonoskopu, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową, szyny CPM do stawu biodrowego i kolanowego, elektrokardiografu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 28

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalplock.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252476

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00245379

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna, instrukcja obsługi, product data, etc. (w języku polskim) na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opz.

Po zmianie:
Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna, instrukcja obsługi, product data, etc. (w języku polskim) na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opz.
Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie wymagań określonych w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-13 09:00

Po zmianie:
2023-06-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-13 10:00

Po zmianie:
2023-06-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-12

Po zmianie:
2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.