eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszkowice › "Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biskupice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tomaszkowice 455

1.4.2.) Miejscowość: Tomaszkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: (12) 289 70 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@biskupice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249665

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00246079

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-12 16:00

Po zmianie:
2023-06-12 14:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.