eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Zakup 鈔odk闚 trwa造ch - ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarkiOg這szenie z dnia 2023-06-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rze幡icza 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dec31091-f7cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00243085

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00030321/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.6 Dostawa 鈔odk闚 trwa造ch

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zam闚ienie wsp馧finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014 – 2020 - 鈔odki REACT EU

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00231699

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-13/23

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest Zakup 鈔odk闚 trwa造ch – ch這dziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki.
2. Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia okre郵ony jest w Za陰czniku 1 do SWZ - Opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39711100-0 - Ch這dziarki izamra瘸rki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33186200-9 - Urz康zenia do ogrzewania krwi ip造n闚

33190000-8 - R騜ne urz康zenia iprodukty medyczne

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y po dokonaniu ponownej analizy opisu przedmiotu zam闚ienia w 鈍ietle otrzymanych wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji warunk闚 zam闚ienia ustali, i opis przedmiotu zam闚ienia zosta sporz康zony z naruszeniem art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. Naruszenie to maj帷 na uwadze zaawansowanie post瘼owania nie mo瞠 zosta skorygowane poprzez wprowadzenie modyfikacji do opisu przedmiotu zam闚ienia. Wada ta prowadzi豉 by te do zawarcia podlegaj帷ej uniewa積ieniu umowy. St康 te post瘼owanie na podstawie art. 255 pkt 6 nale篡 uniewa積i.
Dokonanie opisu zam闚ienia w spos鏏 sprzeczny z art. 99 ust. 1 p.z.p. w zwi您ku z art. 16 pkt 1 p.z.p. stanowi niemo磧iw do usuni璚ia wad uniemo磧iwiaj帷 zawarcie niepodlegaj帷ej uniewa積ieniu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. W zwi您ku z powy窺zym zachodz przes豉nki okre郵one w art. 255 ust. 6 p.z.p. i Zamawiaj帷y w tych okoliczno軼iach sprawy powinien przedmiotowe post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego uniewa積i (wyrok KIO z dnia 27.04.2022 r. sygn. akt KIO 909/22).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.