eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis."Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zapewn. prawid. i wymaga. działan. sprzęt. druk. A4 i A3/A4 znajdu. się w U. Dz. Targówek pop. dostar. wszelk. mat. eksploat. z wyjątk. papieru wraz ze świadczen. kompleks. usług serwis.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ludwika Kondratowicza 20

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-983

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 443 87 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: targowek.zzp@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235577

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00235193/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A4 i A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek wyszczególnionego w załączniku nr 1a i 1b poprzez dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych (naprawy, konserwacje, regulacje).

2. Przedmiot zamówienia, obejmuje:
a) Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i odbieranie zużytych,
b) Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 2a i nr 2b
b) Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i wymaganego działania sprzętu drukującego A4 i A3/A4 znajdującego się w Urzędzie Dzielnicy Targówek wyszczególnionego w załączniku nr 2a i 2b poprzez dostarczania wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru wraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych (naprawy, konserwacje, regulacje).

2. Przedmiot zamówienia, obejmuje:
a) Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i odbieranie zużytych,
b) Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 2a i nr 2b
b) Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.