eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.4.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 56 683 54 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224028

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00215041/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Ponadto w załączniku nr 3 do SWZ -projekt umowy – w § 7 dodano pkt. 3 w brzmieniu:
„W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i
powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W
powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego
oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do
niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub
podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych
certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania
płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie
licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie [---] dni od daty
dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu
wszczęcia stosownych postępowań”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-28 12:00

Po zmianie:
2022-06-29 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-28 12:30

Po zmianie:
2022-06-29 12:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.