eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubrza › Dostawa materiałów wodociągowych - modernizacja sieci wodociągowej Gminy LubrzaOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubrza

1.2.) Oddział zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530991090

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Harcerska

1.4.2.) Miejscowość: Lubrza

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-231

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@lubrza.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgkim-lubrza.opole.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208060

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00196689

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych w asortymencie:
1) trójnik kołnierzowy T DN 150x50 (DN 50 odejście na odpowietrznik), PN 10 – szt. 12;
2) zespół napowietrzający – odpowietrzający DN 50 do bezpośredniej zabudowy w ziemi 1055mm, PN 10 – kpl. 12;
3) kręgi betonowe o śr. 600mm, wys. 500mm – szt. 50;
4) kręgi betonowe o śr. 600mm, wys. 500mm z dnem – szt. 12;
5) pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 600mm – szt. 12;
6) miękkouszczelniająca zasuwa klinowa żeliwna, równoprzelotowa DN 150, PN 10 – szt. 14;
7) skrzynia żeliwna do zasuw – szt. 14;
8) króciec kołnierzowy FF DN 150 osiem otworów – szt. 52;
9) łącznik kołnierzowy DN 150 do rur PE, PN 10 osiem otworów – szt. 52;
10) rury z PE100 SDR17 160mm łączone metodą zgrzewania – m 5880;
11) rury z PE100 SDR11 RC 160mm łączone metodą zgrzewania – m 100;
12) kolanka doczołowe 160mm SDR17 45 stopni – szt. 40;
13) kolanka doczołowe 160mm SDR17 90 stopni – szt. 12;
14) kolanka doczołowe 160mm SDR17 30 stopni – szt. 20;

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych w asortymencie:
1) trójnik kołnierzowy T DN 150x50 (DN 50 odejście na odpowietrznik), PN 10 – szt. 12;
2) zespół napowietrzający – odpowietrzający DN 50 do bezpośredniej zabudowy w ziemi 1055mm, PN 10 – kpl. 12;
3) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm – szt. 50;
4) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm z dnem – szt. 12;
5) pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800mm – szt. 12;
6) miękkouszczelniająca zasuwa klinowa żeliwna, równoprzelotowa DN 150, PN 10 Fig 002, F5, L-350 z obudową teleskopową – szt.14;
7) skrzynia żeliwna do zasuw – szt. 14;
8) króciec kołnierzowy FF DN 150 osiem otworów o długości L-400mm – szt. 52;
9) łącznik kołnierzowy DN 150 do rur PE, PN 10 osiem otworów – szt. 52;
10) rury z PE100 SDR17 160mm łączone metodą zgrzewania – m 5880;
11) rury z PE100 SDR11 RC 160mm łączone metodą zgrzewania – m 108;
12) kolanka doczołowe 160mm SDR17 45 stopni – szt. 40;
13) kolanka doczołowe 160mm SDR17 90 stopni – szt. 12;
14) kolanka doczołowe 160mm SDR17 30 stopni – szt. 20;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-12 14:30

Po zmianie:
2023-05-16 15:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-12 15:30

Po zmianie:
2023-05-16 16:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-06-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.