eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybno › "Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku"Og這szenie z dnia 2023-04-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
„Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00068105200000

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: D逝ga, 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rybno

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-514

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 468611603

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sprybno@gminarybno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sprybno.szkolna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-902ca61d-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-902ca61d-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00183874

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-04-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00150879

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.304.1.2023.

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 204498,64 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych do Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.
Olej opa這wy ma spe軟ia wymagania Zamawiaj帷ego opisane niniejszej SWZ oraz Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2633) i musi charakteryzowa si parametrami odpowiadaj帷ymi normie PN-C-96024:2020-12 lub r闚nowa積ymi.
2. Wymagana jako嗆:
a) warto嗆 opa這wa nie ni窺za ni 42,6 MJ/kg ;
b) temperatura zap這nu nie ni窺za ni 56 0C;
c) zawarto嗆 wody nie wi璚ej ni 200 mg/kg;
d) ca趾owita zawarto嗆 zanieczyszcze nie wi璚ej ni 24 mg/kg;
e) zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni 0,10 %(m/m) ;
f) temperatura p造ni璚ia nie wy窺za ni -20 0C ;
g) g瘰to嗆 w temperaturze 15 0C nie wy窺za ni 860 kg/m3;
3. Wymagana jest nale篡ta staranno嗆 przy realizacji zobowi您a umowy.
4. Dostawa oleju opa這wego b璠zie odbywa si sukcesywnie, w miar potrzeby Zamawiaj帷ego, ka盥orazowo na podstawie zam闚ienia cz窷ciowego sk豉danego przez Zamawiaj帷ego, okre郵aj帷ego ilo嗆 dostawy.

zgodnie z SWZ

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 5,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 5,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 5,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: "KOPER" Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750007056

7.3.3) Ulica: PILASZK紟

7.3.4) Miejscowo嗆: υwicz

7.3.5) Kod pocztowy: 99-400

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 251533,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.